ARTYKUŁ 9 – ROZKŁAD LOTÓW, ODWOŁANIE LOTÓW, OPÓŹNIENIA I ZMIANY KIERUNKU LOTÓW

9.1 ROZKŁADY LOTÓW

9.1.1 Po zaakceptowaniu rezerwacji zaplanowane i aktualne w danym momencie godziny lotów i numery lotów będą widoczne w potwierdzeniu rezerwacji lub w planie podróży. Godziny lotów i numery lotów wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub planie podróży mogą ulec zmianie przed planowanym wylotem.

9.1.2 Jeśli zmienimy godziny lotów lub numery lotów przed planowanym odlotem, powiadomimy pasażera o takich zmianach w wiadomości e-mail. Jeśli zmiany te nastąpią krótko przed planowanym odlotem, możemy również wysłać powiadomienie push i wiadomość SMS (jeśli pasażer udostępnił nam w tym celu swój numer telefonu). Pasażer zostanie poinformowany o swoich prawach zgodnie z punktem 9.2 poniżej.

9.2 ODWOŁANIA I OPÓŹNIENIA LOTÓW

9.2.1 Jeżeli odwołamy jakikolwiek lot, który pasażer zarezerwował, nie uda nam się w uzasadniony sposób zrealizować lotu zgodnie z harmonogramem lub gdy odwołamy daną trasę, pasażerowi mogą przysługiwać prawa ustanowione w konwencji montrealskiej z 1999 r. lub w obowiązujących Przepisach dotyczących praw pasażerów.

9.2.2 Jeżeli lot zostanie odwołany lub będzie opóźniony o dwie godziny lub więcej, podamy pasażerom informacje na temat ich praw, w tym prawa do odszkodowania oraz pomocy.

9.3 ZMIANY KIERUNKU LOTÓW

Jeżeli z powodów poza kontrolą przewoźnika nie będzie możliwe wylądowanie w pierwotnym miejscu przeznaczenia, a kierunek lotu zostanie zmieniony i w konsekwencji samolot wyląduje na innym lotnisku, przewóz lotniczy zostanie uznany za zrealizowany w momencie wylądowania samolotu na takim innym lotnisku, chyba że samolot będzie następnie kontynuował lot na pierwotne miejsce przeznaczenia. Przewoźnik zapewni jednak alternatywny transport z wykorzystaniem własnych usług transportowych lub w inny sposób, w celu przewozu Pasażerów do pierwotnego miejsca przeznaczenia określonego w potwierdzeniu rezerwacji/planie podróży bez dodatkowych kosztów.

9.4 REKOMPENSATA Z TYTUŁU ODMOWY PRZYJĘCIA NA POKŁAD

Jeżeli przewoźnik nie będzie w stanie udostępnić uprzednio potwierdzonych miejsc na dany rejs, przewoźnik wypłaci rekompensatę tym Pasażerom, którym odmówiono wejścia na pokład, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli Pasażerowi odmówiono wejścia na pokład, otrzyma on na piśmie listę przysługujących mu uprawnień, w szczególności odnośnie rekompensaty i wsparcia (link do uprawnień pasażera).