ARTYKUŁ 10 – ZWROT PIENIĘDZY

10.1 BRAK REFUNDACJI

Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 4.2, 10.3 oraz 10.4 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, wszelkie kwoty uregulowane z tytułu rejsów obsługiwanych przez przewoźnika (włącznie z wszystkimi pieniędzmi wpłaconymi za dodatkowe usługi) nie podlegają zwrotom.

10.2 REFUNDACJA OBOWIĄZKOWA

W przypadku zwrotu kosztów zgodnie z punktem 9.2, zwrot ten będzie równy cenie biletu zapłaconej za konkretny lot, z którego pasażer nie może skorzystać, powiększonej o wszelkie powiązane podatki, opłaty i obciążenia.

10.3 ŚMIERĆ BLISKIEGO CZŁONKA RODZINY, NIE BĘDĄCEGO PASAŻEREM

Jeśli członek najbliższej rodziny, który nie podróżuje z Tobą, umrze w obrębie 28 dni przed datą zarezerwowanego lotu, możesz ubiegać się o zwrot kosztów w wysokości równej taryfie za niewykorzystany lot (lub loty) z uwzględnieniem uiszczonych przez Ciebie podatków i opłat. Musisz złożyć wniosek przed datą lotu i dostarczyć kopię aktu zgonu.

W rozumieniu niniejszej klauzuli za członka najbliższej rodziny uznaje się:

  • męża, żonę lub partnera cywilnego;
  • dziecko lub pasierba;
  • rodzica lub przybranego rodzica;
  • brata, siostre, przybrane rodzeństwo;
  • dziadków, wnuki,
  • teściową/teścia, szwagierkę/szwagra lub synową/zięcia.

10.4 ŚMIERĆ PASAŻERA Z REZERWACJI

Jeśli ktoś z Twojej rezerwacji umrze w ciągu 28 dni przed zarezerwowanym lotem, Ryanair może:

  • zwrócić w całości koszty związane z biletem wszystkim pasażerom objętym Twoją rezerwacją; lub, jeśli dotyczy,
  • odstąpić od opłaty za zmianę lotu i wszelkich ograniczeń związanych ze zmianą lotu.

Przed datą podróży należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zgon.

Kliknij tutaj aby ubiegać się o zwrot pieniędzy.

10.5 POWAŻNA CHOROBA PASAŻERA Z REZERWACJI

Jeśli ktoś z Twojej rezerwacji poważnie zachoruje i nie będzie w stanie odbyć podróży, a data diagnozy wypada w obrębie 6 tygodni przed zarezerwowanym lotem, Ryanair może:

  • zwrócić w całości koszty związane z biletem wszystkim pasażerom objętym Twoją rezerwacją lub, jeśli dotyczy,
  • odstąpić od opłaty za zmianę lotu i wszelkich ograniczeń związanych ze zmianą lotu.

Przed datą podróży należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające poważną chorobę.

Kliknij tutaj aby ubiegać się o zwrot pieniędzy.