Relacje inwestorskie

INFORMACJA O WEZWANIU AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Ryanair Sun Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadzającej obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych oraz przymusowej dematerializacji akcji,

mając na względzie:

 1. podjęcie w dniu 25 września 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 12 w przedmiocie wyboru Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 2. zawarcie w dniu 23 września 2020 r., pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki;
 3. dokonanie w dniu 26 listopada 2020 r. piątego wezwania akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w celu przymusowej dematerializacji;

wzywa akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Od 1 marca 2021 r. z mocy prawa rejestr akcjonariuszy Spółki zastąpi dotychczasową księgę akcyjną Spółki i z tym dniem utracą ważność wszystkie wydane przez Spółkę dokumenty akcji, przy czym zachowają one moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r., jednakże wyłącznie w zakresie wykazania praw udziałowych akcjonariuszy wobec Spółki.

 

Warszawa, 26/11/2020

 

INFORMACJA O WEZWANIU AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Ryanair Sun Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadzającej obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych oraz przymusowej dematerializacji akcji,

mając na względzie:

 1. podjęcie w dniu 25 września 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 12 w przedmiocie wyboru Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 2. zawarcie w dniu 23 września 2020 r., pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki;
 3. dokonanie w dniu 12 listopada 2020 r. czwartego wezwania akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w celu przymusowej dematerializacji;

wzywa akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Od 1 marca 2021 r. z mocy prawa rejestr akcjonariuszy Spółki zastąpi dotychczasową księgę akcyjną Spółki i z tym dniem utracą ważność wszystkie wydane przez Spółkę dokumenty akcji, przy czym zachowają one moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r., jednakże wyłącznie w zakresie wykazania praw udziałowych akcjonariuszy wobec Spółki.

 

Warszawa, 12/11/2020

 

INFORMACJA O WEZWANIU AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Ryanair Sun Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadzającej obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych oraz przymusowej dematerializacji akcji,

mając na względzie:

 1. podjęcie w dniu 25 września 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 12 w przedmiocie wyboru Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 2. zawarcie w dniu 23 września 2020 r., pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki;
 3. dokonanie w dniu 28 października 2020 r. trzeciego wezwania akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w celu przymusowej dematerializacji;

wzywa akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Od 1 marca 2021 r. z mocy prawa rejestr akcjonariuszy Spółki zastąpi dotychczasową księgę akcyjną Spółki i z tym dniem utracą ważność wszystkie wydane przez Spółkę dokumenty akcji, przy czym zachowają one moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r., jednakże wyłącznie w zakresie wykazania praw udziałowych akcjonariuszy wobec Spółki.

 

Warszawa, 28/10/2020

 

INFORMACJA O WEZWANIU AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Ryanair Sun Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadzającej obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych oraz przymusowej dematerializacji akcji,

mając na względzie:

 1. podjęcie w dniu 25 września 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 12 w przedmiocie wyboru Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 2. zawarcie w dniu 23 września 2020 r., pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki;
 3. dokonanie w dniu 14 października 2020 r. drugiego wezwania akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w celu przymusowej dematerializacji;

wzywa akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Od 1 marca 2021 r. z mocy prawa rejestr akcjonariuszy Spółki zastąpi dotychczasową księgę akcyjną Spółki i z tym dniem utracą ważność wszystkie wydane przez Spółkę dokumenty akcji, przy czym zachowają one moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r., jednakże wyłącznie w zakresie wykazania praw udziałowych akcjonariuszy wobec Spółki.

 

Warszawa, 14/10/2020

 

INFORMACJA O WEZWANIU AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Ryanair Sun Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadzającej obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych oraz przymusowej dematerializacji akcji,

mając na względzie:

 1. podjęcie w dniu 25 września 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 12 w przedmiocie wyboru Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 2. zawarcie w dniu 23 września 2020 r., pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki;
 3. dokonanie w dniu 30 września 2020 r. pierwszego wezwania akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w celu przymusowej dematerializacji;

wzywa akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Od 1 marca 2021 r. z mocy prawa rejestr akcjonariuszy Spółki zastąpi dotychczasową księgę akcyjną Spółki i z tym dniem utracą ważność wszystkie wydane przez Spółkę dokumenty akcji, przy czym zachowają one moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r., jednakże wyłącznie w zakresie wykazania praw udziałowych akcjonariuszy wobec Spółki.

 

Warszawa, 30/09/2020