Polityka prywatności

Wstęp

Linie Ryanair z zaangażowaniem podchodzą do kwestii ochrony prywatności klientów i poważnie traktują odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. Będziemy jasno i przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy.

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

 • Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszej witryny, aplikacji mobilnych i usług online;
 • Skąd pozyskujemy dane;
 • Co robimy z tymi danymi;
 • W jaki sposób przechowujemy dane;
 • Komu przekazujemy/ujawniamy dane;
 • Jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych;
 • Oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Irlandii oraz Unii Europejskiej.

 

Administrator danych

„Ryanair” (zwany dalej: „my”, „nas”, „nasz”, „Ryanair” itd.) w niniejszej polityce prywatności odnosi się przede wszystkim do spółki Ryanair DAC, spółki dominującej grupy Ryanair oraz, stosownie do okoliczności, innych spółek grupy Ryanair lub innych podmiotów, nad którymi Ryanair sprawuje kontrolę zarządczą, w tym Ryanair Sun S.A. Ryanair DAC pełni funkcję głównego administratora danych w odniesieniu do wszystkich zbieranych i wykorzystywanych informacji osobowych dotyczących klientów linii Ryanair. Siedziba Ryanair DAC znajduje się pod adresem: Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin.

 

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rezerwacji, szczegóły płatności i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.

Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika gdy rezerwuje lot (bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych zaufanych niezależnych partnerów), tworzy konto myRyanair, korzysta z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji oraz innych witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem naszej witryny i/lub aplikacji, uczestniczy w ankiecie lub konkursie lub kontaktuje się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 1. Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, numer i szczegółowe dane z paszportu lub innego uznanego dokumentu tożsamości, szczegóły karty kredytowej/debetowej lub inne szczegóły płatności;
 2. Dane APIS (Zaawansowane informacje na temat pasażera), w tym imię i nazwisko, narodowość, data urodzenia, płeć, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, data wygaśnięcia i kraj wydania dokumentu;
 3. Informacje na temat stanu zdrowia pasażerów, którzy mają specjalne wymagania medyczne i/lub żywieniowe;
 4. Historia podróży, w tym informacje na temat lotów i usług zarezerwowanych w związku z lotami;
 5. Informacje na temat preferencji użytkownika oraz osób, z którymi podróżuje, związanych z podróżowaniem, podanych przez użytkownika w ramach konta myRyanair;
 6. Informacje na temat zakupu produktów i usług naszych zaufanych partnerów;
 7. Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji;
 8. Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.
 9. Lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem GPS, Bluetooth oraz adresu IP, wraz z pozyskiwanymi metodą crowdsourcingu informacjami o twojej lokalizacji za pomocą hotspotu Wi-Fi oraz wież telekomunikacyjnych, jeżeli użytkownik korzysta z funkcji opartych na lokalizacji i włączy usługi lokalizacji na swoim urządzeniu lub komputerze.

Szczególne Kategorie danych osobowych

Na mocy RODO i właściwych praw dotyczących ochrony danych osobowych informacje na temat zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zarzucanych lub popełnionych przestępstw należą do „szczególnych kategorii danych osobowych”. Będziemy przetwarzać takie dane wyłącznie na wyraźną zgodę użytkownika – na przykład gdy użytkownik poprosi o pomoc specjalną przed lotem lub w trakcie lotu, będziemy musieli przekazać takie informacje personelowi lub naszym dostawcom usług na lotniskach, z których i na które będzie lecieć dana osoba, aby umożliwić im zapewnienie żądanej pomocy; lub kiedy przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów danej osoby lub innych osób (np. w przypadku prośby o pomoc specjalną); lub kiedy dana osoba celowo je upubliczniła.

Jeżeli użytkownik cierpi na określone choroby, powinien powiadomić nas o tym fakcie i – w niektórych przypadkach – dostarczyć zaświadczenie lekarskie. Jest to związane z kwestiami bezpieczeństwa użytkownika. W naszych Ogólnych Warunkach Przewozu znajduje się więcej szczegółów na temat tego, jakie informacje medyczne należy ujawnić.

 

W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. Zapewnianie produktów i usług żądanych/zamówionych przez użytkownika: używamy przekazanych nam informacji w celu świadczenia usług, o jakie użytkownik prosi w związku z jego lotem, w tym związanych z wnioskowanymi zmianami w locie;
 2. Skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku zmiany godziny odlotu lub odwołania lotu: wysyłamy użytkownikowi wiadomości na temat zamówionych usług oraz ich zmian. Takie wiadomości nie są wysyłane w celach marketingowych i nie można zrezygnować z ich otrzymywania;
 3. Weryfikacja/kontrola karty kredytowej lub innej karty płatniczej: korzystamy z informacji dotyczących płatności w celach związanych z rachunkowością, fakturowaniem i audytem oraz w celu wykrywania jakichkolwiek nieuczciwych działań i/lub zapobiegania takim działaniom;
 4. Cele administracyjne lub prawne: wykorzystujemy dane użytkownika do przeprowadzenia analizy statystycznej i marketingowej, testowania systemów, ankietowania klientów, konserwacji i rozwoju oraz w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi. Możemy dokonywać profilowania danych w oparciu o zgromadzone dane na temat użytkownika na potrzeby analizy statystycznej i marketingowej. Profilowanie będzie odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność wszystkich danych będących podstawą profilowania. Udostepnienie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich w celu profilowania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności;
 5. Bezpieczeństwo kontroli imigracyjnej/celnej: możemy mieć obowiązek dostarczenia informacji na temat użytkownika służbom kontroli granicznej;
 6. Bezpieczeństwo, zdrowie, administracja, zapobieganie przestępstwom/wykrywanie przestępstw: możemy przekazywać dane użytkownika organom państwowym lub organom ścigania zgodnie z wymogami prawnymi;
 7.   Komunikacja w związku z obsługą klienta: wykorzystujemy dane użytkownika do zarządzania naszymi relacjami z nim jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta. Możemy kontaktować się z użytkownikiem z prośbą o opinię, która pozwoli nam doskonalić usługi i jakość obsługi klienta;
 8. Świadczenie spersonalizowanych usług: wykorzystujemy dane użytkownika w celu dostarczania informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować – zarówno przed podróżą, w trakcie podróży, jak i po jej zakończeniu, a także w celu personalizacji oferowanych usług, takich jak specjalne oferty dotyczące ulubionych celów podróży lub oferty Family Plus;
 9.      Marketing: co jakiś czas my oraz nasz partner, linie lotnicze Laudamotion, będziemy kontaktować się z użytkownikiem w celu przekazania informacji o promocjach lotów i produktach dodatkowych za pośrednictwem wiadomości e-mail, sms, powiadomień push, przez telefon i pocztą.

Użytkownik będzie mógł zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych poprzez wybór odpowiedniej opcji na stronie płatności w czasie rezerwacji lotu lub poprzez aktualizację ustawień aplikacji. Ponadto użytkownik będzie miał możliwość anulowania subskrypcji/rezygnacji poprzez kliknięcie linku znajdującego się na końcu każdej wiadomości marketingowej. Prosimy zapoznać się także z pkt. 11 poniżej, w którym opisane zostały prawa osób, których dane dotyczą.

W celu rezygnacji z otrzymywania wiadomości SMS należy postępować zgodnie z instrukcjami w otrzymanej wiadomości SMS.

Aby zrezygnować z kontaktu telefonicznego lub pocztowego, należy poinformować o swojej decyzji agenta podczas rozmowy telefonicznej lub złożyć rezygnację za pośrednictwem dedykowanego formularza internetowego Ryanair dostępnego tutaj.

Aby anulować subskrypcję powiadomień push, należy zaktualizować ustawienia aplikacji. Powiadomienia push są określone w początkowych uprawnieniach podczas pobierania aplikacji i różnią się w zależności od tego, czy użytkownik ma urządzenie z systemem IOS czy z systemem Android. Należy sprawdzić ustawienia i uprawnienia urządzenia w odniesieniu do powiadomień push i zmienić ustawienia zgodnie z preferencjami.

Staramy się jak najszybciej reagować na zgłoszone rezygnacje, ale może się zdarzyć, że w okresie poprzedzającym wprowadzenie zmiany użytkownik będzie w dalszym ciągu otrzymywał wiadomości marketingowe.

Prosimy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych użytkownik nadal będzie otrzymywał wiadomości dotyczące aktualnych rezerwacji. Prosimy zapoznać się z pkt. b powyżej.

Na mocy RODO i właściwych praw dotyczących ochrony danych możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeżeli mamy ku temu odpowiednią podstawę prawną. Podstawa prawna zależy od powodów, dla których zgromadziliśmy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie dla nas niezbędne do zawarcia z użytkownikiem umowy przewozu i wykonania tej umowy.

Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących przypadkach:

 • W celu spełnienia ustawowego obowiązku (np. wymagań imigracyjnych lub celnych);
 • Gdy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych (np. w celach marketingowych);
 • W celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby (np. w nagłych przypadkach medycznych);
 • W celu związanym z naszymi słusznymi interesami jako linii lotniczej (np. w celach administracyjnych).

Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie dzieci w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków.

Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych (np. w związku z roszczeniami z tytułu odwołania lotów na mocy Rozporządzenia UE 261/2004) lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia. Informacje na temat przechowywania danych pochodzących z konta myRyanair znajdują się poniżej, w sekcji dotyczącej myRyanair.

Kiedy dane osobowe użytkownika przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Rozważymy również, w jaki sposób możemy zminimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać anonimizacji danych osobowych użytkownika w taki sposób, aby się z nim nie wiązały i nie pozwalały na jego identyfikację. W tym wypadku będziemy mogli korzystać z takich informacji bez informowania o tym użytkownika.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.

Wszystkie szczegóły płatności przekazywane są za pomocą SSL w ramach dedykowanej infrastruktury sieciowej (Multiprotocol Label Switching, MPLS) oraz przechowywane zgodnie z branżowymi normami w zakresie bezpieczeństwa danych kart płatniczych (Payment Card Industry Data Security Standards, PCI DSS).

Możemy ujawniać informacje na temat użytkownika zaufanym osobom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z irlandzkim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Międzynarodowy transfer danych

Ryanair prowadzi działalność w różnych krajach, a część z nich – np. Izrael, Maroko, Jordania i USA – znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mimo iż prawo w państwach spoza EOG nie zawsze zapewnia wysoki poziom ochrony danych osobowych, od wszystkich dostawców usług wymagamy, aby przetwarzali informacje na temat użytkowników w bezpieczny sposób oraz zgodnie z irlandzkim i unijnym prawem ochrony danych. W celu legitymizacji transferu danych poza EOG stosujemy standardowe środki określone w prawie unijnym.

 

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane innym spółkom należącym do grupy Ryanair.

Możemy także udostępniać dane osobowe użytkownika następującym osobom trzecim w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności:

 1. Organom państwowym, organom ścigania, organom regulacyjnym oraz lotniskom w planie podróży lub na których terytorium wylądować może twój samolot, w celu spełnienia wymogów prawnych;
 2. Zaufanym agentom GDS (Globalnego Systemu Dystrybucji), za pośrednictwem których użytkownik rezerwuje lot liniami Ryanair;
 3. Partnerskim liniom lotniczym, które uczestniczą w realizacji usługi zamówionej przez użytkownika, takim jak Air Europa;
 4.   Zaufani dostawcy usług, z których korzystamy przy prowadzeniu działalności, np. agenci obsługi naziemnej wspierający naszych pasażerów na lotniskach we wszystkich krajach, w jakich działamy, centra obsługi telefonicznej i dostawcy usług połączeń lotniczych udzielający wsparcia naszym klientom, dostawcy usług w chmurze oraz dostawcy usług marketingu e-mail wspierający nasz zespół marketingowy przy prowadzeniu ankiet wśród klientów i tworzeniu ukierunkowanych kampanii marketingowych;
 5. Podmiotom obsługującym karty kredytowe i debetowe, które umożliwiają dokonywanie płatności, a także weryfikują płatności pod kątem ewentualnych oszustw, i które mogą potrzebować informacji dotyczących metod płatności, a także dotyczących rezerwacji lotu w celu przetworzenia płatności lub zapewnienia bezpieczeństwa transakcji;
 6. Doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom, sądom i organom ścigania we wszystkich krajach, w jakich prowadzimy działalność, aby egzekwować nasze prawa związane z umową zawartą z użytkownikiem;
 7. Naszym zaufanym niezależnym partnerom pomocniczym (wskazanym w naszej witrynie internetowej), którzy oferują za pośrednictwem naszej witryny produkty i usługi związane z podróżą: w przypadku zakupu produktów lub usług oferowanych w naszych witrynach internetowych przez osoby trzecie, np. Cartrawler czy Europ Assistance Travel Insurance, użytkownik może być jednocześnie klientem Ryanair, jak i tych osób trzecich. My i nasi partnerzy mamy prawo gromadzić i udostępniać sobie informacje na temat użytkownika, w tym dane kontaktowe i informacje dotyczące fakturowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie danych osobowych przez osoby trzecie, gdy takie wykorzystywanie jest dozwolone w ich własnych celach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych podmiotów.
 8. Media społecznościowe:Użytkownik może uzyskać dostęp do usług związanych z mediami społecznościowymi, oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszej witryny lub aplikacji lub dostępnych przed wejściem na naszą witrynę lub skorzystaniem z naszej aplikacji. W celu usprawnienia oraz spersonalizowania korzystania z naszej witryny lub aplikacji, uzyskamy informacje osobowe użytkownika zalogowanego na swoim koncie w serwisie społecznościowym, które zgadza się on nam udostępnić poprzez dany serwis społecznościowy zgodnie z ustaleniami serwisu w zakresie prywatności. Możemy także korzystać z wtyczek mediów społecznościowych w naszej witrynie lub aplikacji. W związku z tym, informacje użytkownika zostaną udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego oraz ewentualnie przedstawione na profilu użytkownika w serwisie społecznościowym w celu udostępnienia innym jego użytkownikom. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich niezależnych dostawców serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej.

Nasza witryna internetowa zawiera linki do innych witryn. Nie mamy kontroli nad witrynami, do których użytkownik przejdzie po kliknięciu linków. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę i prywatność danych, jakie użytkownik przekazuje podczas wizyt w innych witrynach. Podlegają one własnym oświadczeniom dotyczącym prywatności.

 

Sekcja myRyanair

Wszelkie dane gromadzone po zarejestrowaniu w sekcji myRyanair będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jesteśmy świadomi potrzeby zapewnienia dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci. W związku z tym, dzieci poniżej 16. roku życia nie są uprawnione do utworzenia konta myRyanair. Usuniemy każde konto myRyanair utworzone przez dziecko poniżej 16. roku życia, kiedy tylko zostaniemy o nim poinformowani.

Użytkownik będzie miał możliwość pozostania zalogowanym na koncie myRyanair. W tym celu należy zaznaczyć pole „Nie wylogowuj mnie”. Opcja ta będzie mieć zastosowanie wyłącznie do danego komputera/urządzenia i przeglądarki, z których użytkownik korzysta podczas wyboru tego pola. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie utrzymania stanu zalogowania w danej przeglądarce, powinien wylogować się z serwisu myRyanair w tej przeglądarce.

W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika po uzyskaniu jego zgody, użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu skorzystaj ze specjalnego formularza (Przejdź do sekcji poświęconej Twoim prawom związanym z ochroną danych osobowych).

Usuniemy wszelkie informacje o osobach podróżujących z użytkownikiem zebrane bez jego zgody, z chwilą zgłoszenia tego faktu do nas.

Informacje osobowe w koncie myRyanair są przechowywane tak długo, jak użytkownik posiada dane konto. Użytkownik może zmienić dane osobowe bezpośrednio poprzez konto MyRyanair. Wszelkie wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie do rezerwacji dokonanych po wprowadzonych zmianach (a nie do rezerwacji dokonanych uprzednio).

Uprzejmie informujemy, że ogólne okresy przechowywania mają zastosowanie do wszelkich danych osobowych, zbieranych w celu zawarcia umowy z użytkownikiem lub jej realizacji, lub ze względu na prawny obowiązek przetwarzania takich danych.

 

Pliki cookie i śledzenie stron

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki czemu możemy poprawić jakość świadczonych usług oraz zapewnić przydatne dla użytkowników funkcje (zapoznaj się z Polityką Ryanair dotyczącą plików cookie). Może to dotyczyć plików cookie partnerów z branży mediów oraz reklamy, które są umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin w naszej witrynie lub aplikacji. Prosimy o przejście do witryny naszych partnerów w celu zapoznania się z informacjami o polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz śledzenie odwiedzin na naszej stronie. Dzięki plikom cookie jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, które produkty i usługi są najlepiej dostosowane dla użytkownika. Pliki cookie zawierają dane kontaktowe użytkownika, umożliwiające nam zidentyfikowanie jego komputera, gdy korzysta z naszej strony internetowej, aby usprawnić dokonywanie rezerwacji. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, można jednak zmienić domyślne ustawienia przeglądarki poprzez akceptację, odrzucenie i usunięcie plików cookie. Sekcja „pomocy”, znajdująca się w pasku narzędzi większości przeglądarek, podpowie ci, jak wyłączyć opcje automatycznego akceptowania przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak włączyć powiadomienia o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować pliki cookie w przeglądarce. W przypadku zmiany tych ustawień, może się okazać, że określone funkcje nie działają w zamierzony sposób. Używane przez nas pliki cookie nie śledzą informacji przechowywanych na komputerze użytkownika.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz możliwości ich zablokowania w przeglądarce, przejdź na stronę: http://www.allaboutcookies.org.

Korzystamy z oprogramowania śledzącego w celu monitorowania schematów poruszania się klientów po witrynie oraz wykorzystania stron, aby móc lepiej dopracować budowę i układ stron internetowych. Oprogramowanie to nie umożliwia nam przejmowania jakichkolwiek danych osobowych pasażerów.

 

Inspektor ochrony danych

Powołaliśmy inspektora ochrony danych („IOD”), który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru w dowolnym momencie. Główny organ nadzoru ochrony danych kontrolujący spółkę to irlandzki Komisarz Ochrony Danych.

 

Prawa ochrony danych

Na mocy RODO i innych praw dotyczących ochrony danych użytkownikowi przysługują określone prawa dotyczące jego informacji osobowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tych praw oraz sposobów ich egzekwowania:

PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Rezygnacji/anulowania subskrypcji. Użytkownik może poprosić o usunięcie jego danych z naszej listy odbiorców wiadomości marketingowych, wypełniając formularz. Wymaga to weryfikacji adresu e-mail użytkownika. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi w linku. Prosimy także zapoznać się z pkt. 4.i powyżej.

Prosimy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych użytkownik nadal będzie otrzymywał wiadomości dotyczące aktualnych rezerwacji. Prosimy zapoznać się z pkt. 5 b. powyżej. Przesyłane wiadomości mogą zawierać informacje na temat usług, z jakich korzysta użytkownik (np. rezerwacja miejsca, bagaż rejestrowany itd.).

 • Żądania usunięcia informacji osobowych (prawo do bycia zapomnianym). Użytkownik może poprosić o usunięcie lub wykasowanie danych osobowych, jeżeli nie mamy podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania. Dotyczy to także usunięcia konta myRyanair powiązanego z adresem e-mail przekazanym i/lub używanym podczas rezerwacji lotu. Zachowamy jednak dane osobowe, które dotyczą umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Ryanair (rezerwacja lotu) w celu realizacji umowy, obrony lub dochodzenia naszych praw oraz wypełniania naszych obowiązków wobec organów regulacyjnych lub rządowych.

Użytkownik może zażądać usunięcia danych, wypełniając formularz. Wymaga to weryfikacji adresu e-mail użytkownika. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi w linku.

Dołożymy wszelkich starań, aby usunąć dane, gdy użytkownik skorzysta z tego prawa, a my nie będziemy mieć już podstaw prawnych do przetwarzania takich danych. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku niektórych danych nie ma możliwości ich usunięcia ani edycji lub jest to bardzo utrudnione (np. kopia zapasowa serwera lub mikrofiszki).

 • Sprzeciwu wobec przetwarzania.Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingu bezpośredniego. Sprzeciw można złożyć w dowolnym momencie za pośrednictwem tego formularza. W ten sposób użytkownik zostanie usunięty z naszych baz danych marketingowych. Wymaga to weryfikacji adresu e-mail użytkownika. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi w linku.

Ponadto użytkownik może zażądać od nas zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy (np. dostarczanie spersonalizowanych ofert w trakcie rezerwacji), chyba że dane te są niezbędne w związku z roszczeniami prawnymi lub mamy istotne podstawy prawne, które są nadrzędne wobec interesów użytkownika. Jeżeli podstawa sprzeciwu odpowiada powyższym zapisom, prosimy przejść do naszego formularza internetowego. W sekcji „uwagi” prosimy określić podstawę sprzeciwu.

 • Żądania informacji. Pkt 3 powyżej określa, jakie dane osobowe gromadzimy, a pkt 4 – przyczyny ich gromadzenia.
 • Żądania dostępu do danych osobowych, jakie posiadamy na temat użytkownika. Użytkownik, który posiada konto myRyanair może przejrzeć przechowywane tam dane osobowe po zalogowaniu. Aby uzyskać dostęp do innych zgromadzonych przez nas danych osobowych, innych niż dane widoczne na koncie myRyanair, należy skorzystać z formularza internetowego. Podczas składania wniosku będziemy wymagać przedstawienia kopii dokumentu tożsamości ze zdjęciem, tj. paszportu lub krajowego dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji tożsamości użytkownika. Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do danych, które zawierają informacje na temat innych osób, które nie wyraziły zgody na ujawnianie informacji na ich temat. Ponadto będziemy musieli zweryfikować adres e-mail użytkownika przed wysłaniem mu danych na adres e-mail wskazany we wniosku.
 • =Żądania poprawienia informacji osobowych, jakie przechowujemy na temat użytkownika. Użytkownik może zrobić to za pośrednictwem konta myRyanair. Dodaliśmy również nowe narzędzia na koncie myRyanair, dzięki czemu użytkownik może bezpośrednio zmienić swoje dane osobowe.

Jeżeli użytkownik pragnie wprowadzić zmiany w aktywnych rezerwacjach, powinien skontaktować się bezpośrednio z biurem obsługi klienta, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Przewozu oraz sekcją najczęściej zadawanych pytań.

 • Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które mają skutki prawne lub podobnie znaczące konsekwencje. Wykorzystujemy dane osobowe w celu personalizacji usług i ofert, jakie przesyłamy użytkownikowi, ale nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania, które ma skutki prawne lub podobnie znaczące konsekwencje.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Umożliwia to złożenie wniosku o zawieszenie przetwarzania informacji osobowych użytkownika, ale tylko w ograniczonych okolicznościach, które należy wskazać w sekcji „uwagi”w formularzu internetowym. Otwórz formularz
 • Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej. Otwórz formularz
 • Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych można wycofać zgodnie z opisem w punkcie „Rezygnacja/anulowanie subskrypcji” znajdującym się powyżej. Wycofanie zgody jest możliwe także za pośrednictwem konta myRyanair. W tym celu należy skorzystać z przycisków usuwania, które są dostępne, jeżeli przetwarzanie realizowane jest na podstawie zgody użytkownika. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji użytkownika w celu lub celach, na jakie początkowo wyraził zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.
 • OSOBY TRZECIE. Jeżeli użytkownik składa wniosek w imieniu innej osoby, wymagamy przedstawienia podpisanego upoważnienia od osoby, której dane dotyczą, w formie dostępnej w tym formularzu. Jeżeli osobą składającą wniosek jest rodzic/opiekun dziecka, wymagamy przedstawienia podpisanego upoważnienia w formie dostępnej w tym formularzu. Oprócz innych wymagań określonych poniżej przed przetworzeniem żądania zweryfikujemy również adres e-mail osoby, której dane dotyczą. Aby zgłosić żądanie w imieniu innej osoby, należy skorzystać z naszego formularza internetowego dla osób trzecich, który umożliwia dołączenie: 1) dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą; oraz 2) wspomnianego powyżej podpisanego upoważnienia osoby składającej żądanie w imieniu osoby, której dane dotyczą.

Niniejsza Polityka Prywatności pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie rodzaje informacji osobowych i w jakich celach przetwarzamy, a także komu udostępniamy twoje dane. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności lub o tym, co robimy z twoimi danymi osobowymi, a informacje te nie zostały ujęte w niniejszej Polityce Prywatności, formularzu elektronicznym ani na koncie MyRyanair, skontaktuj się z naszym IOD pocztą, wysyłając pismo na adres: Ryanair’s Data Protection Officer, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, County Dublin (lub pod adresem DPO@ryanair.com.)

Ze względu na dużą ilość wniosków oraz konieczność weryfikacji tożsamości użytkownika przed przystąpieniem do spełnienia żądania, nie przyjmujemy powyższych wniosków przesłanych drogą mailową. To rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i uniemożliwia ujawnienie ich osobom nieuprawnionym.

Nie pobieramy od użytkowników opłat za dostęp do informacji osobowych, które ich dotyczą (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących im praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się danemu żądaniu.

 

Zmiany polityki prywatności

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.