Polityka prywatności

Wstęp

Ryanair zobowiązuje się do ochrony prywatności naszych klientów i bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa informacji o klientach. Będziemy w jasny i przejrzysty sposób informować o gromadzonych przez nas informacjach i o tym, co z nimi robimy.

Niniejsza Polityka określa następujące kwestie:

 • Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej i aplikacji oraz skąd pozyskujemy te dane;
 • Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe;
 • Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych;
 • Jakie dane udostępniamy i komu;
 • Jak używamy plików cookies;
 • Informacje o naszym inspektorze ochrony danych;
 • Państwa prawo do ochrony danych;
 • W jaki sposób powiadamiamy o zmianach w niniejszej Polityce prywatności;
 • Jak się z nami skontaktować.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z irlandzkimi, unijnymi i brytyjskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Administrator danych

„Ryanair” (określany w niniejszej polityce jako „my”, „nas”, „nasz” lub „Ryanair”) w niniejszej polityce odnosi się do Ryanair DAC, głównej firmy operacyjnej grupy Ryanair.

Ryanair DAC jest „administratorem danych” wszystkich danych osobowych, które są gromadzone i wykorzystywane w odniesieniu do klientów Ryanair dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (GDPR) lub brytyjskiego prawa ochrony danych. Ryanair DAC jest zarejestrowany w Irlandii pod numerem rejestracyjnym: 104547, a jego biura znajdują się pod adresem: Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin.

Współpracujemy ze stronami trzecimi w celu świadczenia usług w naszym imieniu, a nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Jeżeli za pośrednictwem naszej strony internetowej wejdą Państwo na inną stronę internetową lub dokonają rezerwacji usługi oferowanej przez stronę trzecią (np. ubezpieczenie podróżne, wynajem samochodu, zakwaterowanie), strona trzecia zostanie wskazana w odpowiednich warunkach rezerwacji. Strona trzecia będzie oddzielnym „administratorem danych” Państwa danych osobowych w odniesieniu do strony internetowej lub usługi przez nią świadczonej. Powinni Państwo zapoznać się z polityką prywatności/oświadczeniami tych dostawców, aby zrozumieć, w jaki sposób mogą oni przetwarzać Państwa dane osobowe.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do Państwa, które pozwalają nam na Państwa identyfikację, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer referencyjny rezerwacji, szczegóły płatności oraz informacje o Państwa dostępie i korzystaniu z naszej strony internetowej i aplikacji.

Gromadzimy dane osobowe od Państwa, gdy: (i) rezerwujcie Państwo u nas lot (bezpośrednio lub pośrednio przez naszych zaufanych partnerów zewnętrznych, takich jak globalne systemy dystrybucji lub organizatorzy wycieczek, którzy czarterują nasze samoloty), (ii) zakładacie Państwo konto myRyanair, (iii) ubiegacie się Państwo o zwrot pieniędzy, (iv) zgłaszacie Państwo roszczenie na podstawie rozporządzenia UE 261/2004 (UE261), (v) korzystacie Państwo z naszej strony internetowej i/lub aplikacji oraz innych stron internetowych dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub aplikacji, (vi) bierzecie Państwo udział w ankiecie lub konkursie, lub (vii) kontaktujecie się Państwo z nami. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, które otrzymamy od organów ścigania.

Poniżej wymienione są rodzaje danych osobowych, które gromadzimy:

Dane dotyczące rezerwacji Informacje o tożsamości Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, numer paszportu lub innego uznanego dokumentu tożsamości oraz Państwa wizerunek (tymczasowo na potrzeby weryfikacji online przez naszego zaufanego partnera w zakresie weryfikacji tożsamości).
Informacje o płatności Karta kredytowa/debetowa, IBAN i BIC, kopia wyciągu bankowego z nazwą i danymi IBAN oraz BIC lub unikalny numer identyfikacyjny Paypal.
API (Zaawansowane informacje o pasażerach) Imię i nazwisko, narodowość, data urodzenia, płeć, numer paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem, data ważności, kraj wydania, numer wizy lub dokumentu pobytowego.
Informacje o locie Numer lotu, lotnisko początkowe, lotnisko docelowe, data i godzina lotu (dla bieżącego i poprzednich lotów).
PNR (Dane dotyczące przelotu pasażera) Może obejmować każdy rodzaj dostarczonych danych, takich jak informacje o locie, informacje o tożsamości, informacje o płatnościach i informacje o stanie zdrowia.
Informacje o stanie zdrowia Informacje o zdrowiu fizycznym lub psychicznym albo chorobach, wymaganiach medycznych i/lub wymaganiach dietetycznych.
Informacje o transakcjach Informacje związane z usługami/produktami turystycznymi zarezerwowanymi w związku z lotem (np. zakup przydzielonych miejsc lub dodatkowego bagażu).
Dane dotyczące Covid-19 Status szczepień, wyniki testów PCR/antygenowych na Covid-19 oraz Formularze lokalizacji pasażera.
Dane myRyanair Adres e-mail do logowania i hasło, informacje, które podają Państwo o sobie i swoich towarzyszach, w tym dokumenty podróży, dane dotyczące Covid-19, szczegóły dotyczące voucherów w ramach funkcji Portfel, które są przechowywane na Państwa koncie myRyanair. Dane paszportowe i data urodzenia w myRyanair są zamaskowane.
Dane dotyczące użytkowania Informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej i/lub aplikacji, w tym ustawienia przeglądarki, nazwa domeny, typ przeglądarki, język przeglądarki, identyfikator urządzenia, typ systemu operacyjnego, nazwa i model urządzenia, przeglądane strony lub ekrany, kliknięte linki, adres IP, kiedy i jak długo odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i/lub aplikację oraz URL odsyłający lub strona internetowa, która doprowadziła Państwa do naszej strony internetowej i/lub aplikacji.
Zakupy od stron trzecich Informacje o Państwa zainteresowaniu zakupem produktów i usług naszych zaufanych partnerów, jeśli inicjujecie Państwo taki zakup podczas procesu rezerwacji lotu.
Dane dotyczące lokalizacji Adres IP, rynek strony internetowej (np. angielski lub hiszpański) dla dokonania rezerwacji i zakupu usług/produktów turystycznych zarezerwowanych w związku z Państwa lotem (np. zakup przydzielonych miejsc lub dodatkowego bagażu) oraz adres pocztowy.
Dane dotyczące komunikacji Informacje zawarte w korespondencji, którą wymieniacie Państwo z nami lub kierujecie do nas za pośrednictwem listów, e-maili, usług czatu, rozmów telefonicznych i mediów społecznościowych oraz rejestry wniosków o ochronę danych.

Informacje o stanie zdrowia

Dane osobowe dotyczące Państwa zdrowia fizycznego lub psychicznego są uważane za „specjalne kategorie danych osobowych” zgodnie z GDPR i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Będziemy przetwarzać takie dane tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to wyraźną zgodę (na przykład, jeśli poprosicie o specjalną pomoc przed lub w trakcie lotu, będziemy musieli przekazać te informacje naszym pracownikom lub naszym usługodawcom na lotniskach, do których i z których będziecie lecieć, aby mogli oni udzielić Państwu pomocy, o którą prosiliście), lub gdy jest to konieczne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innych osób (na przykład, jeśli poprosicie o specjalną pomoc), lub jeśli celowo upublicznicie Państwo te informacje. Przetwarzanie takich danych osobowych, w tym danych dotyczących Covid-19 (zgodnie z definicją powyżej), może być również konieczne do zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia publicznego, wymogami regulacyjnymi lub innymi wymogami dotyczącymi wjazdu do Państwa miejsca docelowego.  Niektóre z tych wymogów mają zastosowanie bezpośrednio do Państwa jako pasażerów, a niektóre do Ryanair, a my jesteśmy zobowiązani do zapewnienia (i możemy być zobowiązani do wykazania naszym organom regulacyjnym, organom ścigania i organom zdrowia publicznego), że wymogi te zostały spełnione w interesie zdrowia publicznego.

Gdy przesyłacie Państwo dane dotyczące Covid-19 podczas odprawy online, w związku z pojedynczą rezerwacją, robicie to dobrowolnie, w takim przypadku dokumenty zostaną usunięte z Państwa urządzenia 48 godzin po odlocie. Kopia zostanie zachowana przez trzy lata (chyba że zażądacie Państwo jej usunięcia) wyłącznie w celu wykazania zgodności z wymogami dotyczącymi podróży w ramach zdrowia publicznego, ponieważ linie lotnicze podlegają wysokim karom za wpuszczenie na pokład samolotu pasażerów bez ważnych świadectw szczepień i/lub świadectw badań i/lub formularzy lokalizacyjnych. Oprócz powyższego możecie Państwo również wybrać opcję przesłania cyfrowego paszportu covidowego na telefon komórkowy podczas odprawy online, w takim przypadku zostanie on zapisany do przyszłych rezerwacji w telefonie komórkowym, a jako użytkownik możecie Państwo usunąć ten dokument w dowolnym momencie.

Jeśli macie Państwo określone schorzenia, musicie nas o tym poinformować, a w niektórych przypadkach dostarczyć nam zaświadczenie lekarskie. Służy to zapewnieniu Państwu i innym pasażerom bezpieczeństwa. Nasze Ogólne warunki przewozu zawierają więcej szczegółów na temat tego, jakie informacje medyczne należy nam ujawnić.

Jeżeli ubiegacie się Państwo o zwrot kosztów na podstawie tego, że Państwo lub inna osoba z Państwa rezerwacji poważnie zachorowali i nie mogą podróżować, będziemy wymagać od Państwa przedstawienia odpowiednich dowodów, zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe

W większości przypadków będziemy musieli przetwarzać Państwa dane osobowe, aby móc przetworzyć Państwa rezerwację, zawrzeć z Państwem umowę przewozu i wykonać tę umowę.

Poniżej opisaliśmy te cele oraz wszystkie inne cele, do których mogą być wykorzystywane Państwa dane. Będziemy przetwarzać Państwa dane wyłącznie w podanych celach.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane Dlaczego przetwarzamy Państwa dane

Uzasadnienie prawne

Gromadzimy i wykorzystujemy dane dotyczące rezerwacji Aby zarezerwować lot, przetworzyć płatności (w tym zwroty i kwoty, do których możecie Państwo być uprawnieni zgodnie z EU261), zarządzać rezerwacją (np. w celu dokonania żądanej zmiany lotu), skontaktować się z Państwem w związku z rezerwacją (np. w przypadku zmiany czasu lotu, odwołania lotu, zwrotu pieniędzy lub w celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu zagubionego bagażu).

Należy pamiętać, że informacje o usługach związanych ze zmianą, odwołaniem lub zwrotem pieniędzy nie są wysyłane w celach marketingowych i nie można z nich zrezygnować.

Wykonanie naszej umowy z Państwem (Patrz Ogólne warunki przewozu)

 

Obowiązek prawny w odniesieniu do roszczeń UE261

 

 

 

 

Gromadzimy i wykorzystujemy dane dotyczące rezerwacji oraz wszelkie dokumenty związane z wydatkami, o które możecie się Państwo ubiegać zgodnie z EU261 (takie jak zakwaterowanie, transport lub napoje) Aby rozpatrywać wnioski EU261.

 

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów
Przetwarzamy dane dotyczące Covid-19 Aby spełnić wymagania zdrowia publicznego.

 

 

Obowiązek prawny wynikający z różnych wymogów w zakresie zdrowia publicznego. Na przykład w Irlandii jesteśmy zobowiązani do sprawdzania danych dotyczących Covid-19 zgodnie z S.I. Nr 45/2021 – Health Act 1947 (Section 31A – Temporary Requirements) (Covid-19 Passenger Locator Form) Regulations 2021.
Gromadzimy dane dotyczące Covid-19, które Państwo przesyłają podczas odprawy online Aby zapisać te dokumenty w jednym miejscu z rezerwacją w celu ułatwienia wejścia na pokład i przedstawienia ich agentom (dane te zostaną usunięte z Państwa urządzenia 48 godzin po wyjeździe i będą przechowywane przez nas przez trzy lata (chyba że zażądają Państwo usunięcia tych danych) w celu wykazania zgodności z wymogami dotyczącymi podróży w zakresie zdrowia publicznego) lub

 

Aby zapisać cyfrowy paszport covidowy, gdy przesyłają go Państwo do telefonu komórkowego podczas odprawy online, dzięki czemu możecie Państwo użyć zapisanego dokumentu do przyszłych rezerwacji bez konieczności ponownego przesyłania (w tym przypadku cyfrowy paszport covidowy zostanie zapisany do momentu usunięcia go z telefonu komórkowego).

Wyraźna zgoda i uzasadniony interes w obronie przed grzywnami nakładanymi na linie lotnicze za wpuszczenie na pokład pasażerów bez ważnych danych dotyczących Covid-19.
Gromadzimy Państwa wizerunek (tymczasowo) Aby zweryfikować Państwa tożsamość online w przypadku stwierdzenia ryzyka oszustwa. Zostanie Państwu również zaoferowana opcja weryfikacji manualnej.

 

W celu weryfikacji Państwa tożsamości podczas odprawy online oraz w celu weryfikacji Państwa tożsamości dla przetworzenia wniosków o zwrot kosztów i/lub EU261, aby upewnić się, że postępują Państwo zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami przewozu. W obu przypadkach zostanie Państwu również zaoferowana opcja weryfikacji manualnej.

 

Aby zweryfikować Państwa tożsamość, jeśli podejrzewają Państwo, że nieupoważniona osoba trzecia mogła nie podać nam Państwa poprawnych danych.

Wyraźna zgoda
Gromadzimy Państwa dane identyfikacyjne, gdy podają je Państwo za pośrednictwem naszego portalu internetowego lub pocztą elektroniczną w celu złożenia wniosku o udostępnienie danych. Aby odpowiadać na wnioski osób, których dane dotyczą oraz prowadzić rejestr wniosków osób, których dane dotyczą. Nasz uzasadniony interes polegający na weryfikacji tożsamości użytkownika w celu odpowiedzi na żądania GDPR.

 

W odniesieniu do rejestrów, aby wykazać naszą zgodność z GDPR i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Przetwarzamy dane myRyanair Aby umożliwić Państwu zalogowanie się i korzystanie z serwisu myRyanair oraz zapisywanie dokumentów podróży i danych dotyczących Covid-19 na Państwa koncie myRyanair. Prawnie uzasadniony interes w świadczeniu usługi myRyanair, zapewnienie środka odniesienia dla dokumentów podróży, dla celów zgodności z regulacjami dotyczącymi Covid-19 oraz umożliwienie sprawnego mechanizmu rezerwacji.
Przetwarzamy informacje o płatnościach Aby prowadzić audyty. Prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu dokładności naszych zapisów finansowych.
Gromadzimy i wykorzystujemy informacje o płatnościach oraz łączymy je z informacjami o tożsamości, danymi o lokalizacji (w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane paszportowe, numer karty, nazwa posiadacza karty, adres IP, kraj IP oraz numer identyfikacyjny urządzenia) Aby przestrzegać zasad i wymogów systemu kart płatniczych.

 

Aby umożliwić nam zaangażowanie się w weryfikację/kontrolę kart kredytowych lub innych kart płatniczych oraz wykrywanie i zapobieganie oszustwom.

Prawnie uzasadniony interes w wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom oraz przestrzeganiu obowiązków regulacyjnych i zasad systemu kart płatniczych.
Przetwarzamy informacje o Państwa stanie zdrowia Aby zapewnić pomoc na Państwa życzenie (patrz sekcja Informacje o stanie zdrowia powyżej).

 

Aby rozpatrywać wnioski o zwrot kosztów z powodu poważnej choroby.

Zgoda

 

W przypadku nagłego wypadku medycznego, żywotnych interesów Państwa lub innej osoby.

 

W przypadku wniosku o zwrot pieniędzy, wyraźna zgoda, a także uzasadniony interes w zapobieganiu oszustwom.

Przetwarzamy wszelkie informacje podane przez Państwa oraz informacje zebrane w wyniku korzystania przez Państwa z usług Ryanair, takie jak Państwa narodowość, poprzednie miejsca rozpoczęcia i zakończenia lotów oraz aktualne miejsca rozpoczęcia i zakończenia lotów, a także wszelkie szczegółowe informacje przekazane przez lokalne organy ścigania. Aby ustalić, czy musimy poprosić o dostarczenie dokumentów do wglądu dla naszych agentów i naszego działu imigracyjnego, aby ocenić, czy możemy zezwolić Państwu na wejście na pokład danego lotu (w świetle wymogów paszportowych i wizowych). Nie gromadzimy i nie wykorzystujemy żadnych informacji na temat rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub stanu zdrowia przy dokonywaniu tej oceny. Proces ten może obejmować zautomatyzowaną ocenę w ramach naszych wysiłków mających na celu wykrywanie i zapobieganie bezprawnym działaniom. Oceny te mogą prowadzić do dodatkowych kontroli dokumentów. Zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami przewozu, jeśli osoba przedstawi fałszywe dokumenty, gdy zostanie o to poproszona, nie zostanie wpuszczona na pokład. Uzasadniony interes w zapewnieniu posiadania przez pasażera ważnych dokumentów podróży, ponieważ brak ważnych dokumentów podróży po przylocie spowoduje, że Ryanair będzie musiał ułatwić pasażerowi powrót do kraju, z którego wyruszył.
Możemy przetwarzać wszystkie kategorie danych wymienione powyżej Aby zapewnić zgodność z Ogólnymi warunkami Przewozu oraz Warunkami korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji, a w razie konieczności w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, potencjalnych roszczeń prawnych, postępowań prawnych lub potencjalnych postępowań prawnych, zarówno przed sądem, trybunałem lub innym postępowaniem administracyjnym. Uzasadniony interes w egzekwowaniu praw przysługujących Ryanair.

 

W przypadku szczególnych kategorii danych, w tym informacji o stanie zdrowia lub danych dotyczących Covid-19, jeżeli jest to konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu wykazania zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia publicznego lub wymogami regulacyjnymi lub zapytaniami.

Przetwarzamy również dane dotyczące rezerwacji i łączymy je z danymi dotyczącymi zakupu i lokalizacji. Aby przeprowadzać analizy statystyczne i marketingowe, testowanie systemów, konserwację i umożliwić rozwój, działania te mogą obejmować łączenie danych w celu profilowania. Uzasadniony interes w ulepszaniu marketingu i promowaniu usług Ryanair.
Przetwarzamy również informacje o tożsamości i historię podróży Aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnej w ramach naszej komunikacji w zakresie obsługi klienta. Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług i zwiększaniu Państwa komfortu korzystania z naszych usług.
Przetwarzamy również dane dotyczące rezerwacji i lokalizacji Aby dostarczyć informacje, które naszym zdaniem są dla Państwa interesujące, przed, w trakcie i po podróży z nami oraz aby spersonalizować usługi, które Państwu oferujemy, takie jak specjalne oferty do Państwa ulubionych miejsc.

 

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług i zwiększaniu Państwa komfortu z ich korzystania. Wszelkie działania marketingowe będą oparte na Państwa zgodzie, którą mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Będziecie Państwo mieć możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych poprzez wskazanie swojego wyboru na stronie płatności podczas rezerwacji lotu lub poprzez aktualizację ustawień aplikacji. W dolnej części każdego e-maila marketingowego znajduje się również możliwość rezygnacji z subskrypcji. Proszę się także zapoznać z poniższą sekcją dotyczącą praw osób, których dane dotyczą.

Aby zrezygnować z powiadomień push, proszę zaktualizować ustawienia aplikacji. Powiadomienia push są określone we wstępnych pozwoleniach przy pobieraniu aplikacji i różnią się w zależności od tego, czy mają Państwo urządzenie z systemem IOS czy android. Należy sprawdzić ustawienia i uprawnienia na swoim urządzeniu w odniesieniu do powiadomień push i zmienić ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Staramy się realizować wnioski o rezygnację tak szybko, jak to możliwe, ale może się zdarzyć, że otrzymają Państwo pewne informacje marketingowe w okresie poprzedzającym realizację wniosku.

Należy pamiętać, że jeśli zrezygnujecie Państwo z komunikacji marketingowej, nadal będziecie otrzymywać informacje o usługach w związku z istniejącymi rezerwacjami (takie jak powiadomienia o zmianie czasu lotu).

Tylko dzieci powyżej 16 roku życia mogą samodzielnie wyrazić zgodę. W przypadku dzieci poniżej tego wieku wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Jak długo przechowujemy Państwa dane

Nie będziemy przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego są one przetwarzane. Musimy również wziąć pod uwagę okresy, przez które musimy przechowywać dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. w odniesieniu do roszczeń z tytułu odwołanych lotów zgodnie z EU261) lub w celu rozpatrywania skarg, zapytań, wymogów regulacyjnych, dla celów audytu, w celu wykazania zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia publicznego i odpowiednimi wymogami dotyczącymi wejścia na rynek oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku wniesienia roszczenia. Aby określić odpowiedni okres przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, cele, dla których je przetwarzamy oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków. Rozważymy również, czy i w jaki sposób możemy zminimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz czy możemy zanonimizować Państwa dane osobowe tak, aby nie można ich już było powiązać z Państwem lub dzięki nim Państwa zidentyfikować, w którym to przypadku możemy wykorzystać te informacje bez dalszego powiadamiania Państwa.

Dane rezerwacji są archiwizowane przez 18 miesięcy od daty lotu, jeśli nie ma zaległych zwrotów lub należnych pieniędzy. Ogólnie rzecz biorąc, większość danych rezerwacyjnych jest usuwana po upływie 7 lat od daty lotu. Po zarchiwizowaniu tych informacji wszystkie informacje dotyczące płatności i dokumentów podróży zostają ukryte. Tylko ograniczona liczba osób w Ryanair ma dostęp do tych zarchiwizowanych danych, które są przechowywane w celu tworzenia podsumowujących modeli danych, a w niektórych przypadkach danych do odpowiedzi na roszczenia prawne.

W przypadku kont myRyanair, nieaktywne konta są zazwyczaj zamykane po upływie 3 lat od ostatniego lotu. W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych, przesyłając go za pośrednictwem naszego specjalnego formularza internetowego (zob. sekcja „Państwa prawa do ochrony danych”). Po skorzystaniu z prawa do usunięcia danych, Państwa konto myRyanair zostanie zamknięte, usunięte zostaną też wszelkie dane powiązane z jakimkolwiek towarzyszem podróży. Jednakże kopia danych rezerwacji będzie przechowywana w naszych systemach, jak opisano powyżej. Możecie Państwo zmienić dane osobowe na swoim koncie myRyanair bezpośrednio na koncie. Wszelkie zmiany dokonane przez Państwa będą miały zastosowanie wyłącznie do rezerwacji dokonanych po wprowadzeniu tych zmian i nie będą miały wpływu na istniejące rezerwacje.

Przetwarzamy wnioski osób, których dane dotyczą, za pomocą specjalistycznego narzędzia ochrony danych dostarczonego przez OneTrust. Dostęp do tego systemu jest zastrzeżony dla ograniczonej liczby stanowisk w Ryanair, a dane przechowywane w OneTrust są zaszyfrowane. Osobno przechowujemy przez rok rejestr wniosków o usunięcie danych, złożonych za pośrednictwem naszego formularza online.

Korzystamy z zewnętrznego narzędzia o nazwie Zendesk do zarządzania interakcjami z obsługą klienta, w tym skargami, czatami, wnioskami o zwrot pieniędzy, roszczeniami EU261, roszczeniami dotyczącymi poważnych zachorowań oraz roszczeniami dotyczącymi niewłaściwej obsługi bagażu. Dane te są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń z tytułu umów, który wynosi maksymalnie 10 lat.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych 

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Biorąc pod uwagę charakter Państwa danych osobowych oraz ryzyko związane z ich przetwarzaniem, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz zapobiec przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmianie, ujawnieniu, ingerencji lub nieuprawnionemu dostępowi do tych danych.

Wszystkie dane dotyczące płatności są przekazywane i przechowywane zgodnie ze Standardami Bezpieczeństwa Danych Kart Płatniczych (PCI DSS).

Możemy ujawnić informacje dotyczące Państwa zaufanym stronom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Wymagamy, aby wszystkie strony trzecie stosowały odpowiednie techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych, zgodnie z irlandzkim, brytyjskim i unijnym prawem dotyczącym zasad ochrony danych.

W przypadku, gdy Ryanair doświadczy naruszenia dotyczącego Państwa danych osobowych, a naruszenie to stwarza wysokie ryzyko dla Państwa praw, poinformujemy Państwa o naruszeniu, prawdopodobnych konsekwencjach tego naruszenia oraz środkach, które wprowadziliśmy w celu ochrony Państwa i innych osób zgodnie z naszymi wymogami GDPR.

Udostępnianie i przekazywanie Państwa danych osobowych

Ryanair prowadzi działalność w wielu jurysdykcjach, z których niektóre nie znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), takich jak: Bośnia i Hercegowina, Izrael, Jordania, Czarnogóra, Maroko, Serbia, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania. Chociaż kraje spoza EOG nie zawsze mają silne przepisy dotyczące ochrony danych, wymagamy od wszystkich partnerów i dostawców usług, aby przetwarzali Państwa dane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami GDPR i głównie opieramy się na zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzulach umownych, które zapewniają ochronę Państwa danych nawet wtedy, gdy znajdują się poza EOG.

Grupa Ryanair – Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym firmom w ramach Grupy Ryanair:

Ryanair Company Rodzaj danych Podstawa przekazania danych poza EOG
Buzz, Lauda Europe, Malta Air, Ryanair UK, Travel Labs Spain, Ryanair Labs Wroclaw (Polska), TLPT Aviation Solutions (Portugalia) Dane dotyczące rezerwacji i dane komunikacyjne Decyzja adekwatności (link tutaj) w przypadku Ryanair UK

Nie dotyczy w przypadku podmiotów z EOG

 

Dostawcy usług – Będziemy również udostępniać Państwa dane naszym zaufanym dostawcom usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, tacy dostawcy usług są zobowiązani do ochrony Państwa danych zgodnie z odpowiednią umową o ochronie danych:

Dostawcy usług Rodzaj danych i usług Podstawa przekazania danych poza EOG
Agenci obsługi naziemnej na terenie EOG i poza nim (prosimy o zapoznanie się z poniższą listą agentów zlokalizowanych poza EOG) Przetwarzanie danych dotyczących rezerwacji, aby pomóc Państwu na lotniskach i wykazać, że spełniacie Państwo wszelkie stosowne wymagania dotyczące wjazdu. Do agentów obsługi naziemnej w krajach nienależących do EOG (innych niż Izrael i Wielka Brytania): Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

 

Do agentów obsługi naziemnej w Izraelu: decyzja adekwatności (link tutaj).

 

Do agentów obsługi naziemnej w Wielkiej Brytanii: decyzja adekwatności (link tutaj).

 

Centra telefoniczne i dostawcy usług połączeń lotniczych, w tym Armatis w Polsce, Rumunii i Portugalii oraz Transcosmos na Węgrzech

 

Przetwarzanie danych dotyczących rezerwacji i danych komunikacyjnych w celu zapewnienia pomocy naszym klientom w związku z ich rezerwacjami. Nie dotyczy
Nasi dostawcy usług w chmurze i usług e-mail marketingu, w tym IMS, Swrve, SurveyMonkey i Boxever

 

Przetwarzanie danych dotyczących rezerwacji, aby pomóc nam w przeprowadzaniu ankiet wśród klientów i kampanii marketingowych. Nie dotyczy
Dostawcy usług płatniczych i przeliczania walut (tacy jak AIBMS (Irlandia), ELAVON (Irlandia i Wielka Brytania), BARCLAYS (Irlandia), AMEX (Wielka Brytania), PAYPAL (Irlandia), UATP (Niemcy), ADYEN (Wielka Brytania/Holandia), TNS (Wielka Brytania), CYBS (Wielka Brytania), Monex (Irlandia), SCA-

Cardinal (USA)

 

Przetwarzanie danych dotyczących rezerwacji w celu ułatwienia płatności na naszą rzecz oraz przeciwdziałania nadużyciom finansowym, co może wymagać informacji o sposobie płatności i rezerwacji lotu w celu przetworzenia płatności lub zapewnienia bezpieczeństwa transakcji płatniczej. Do Wielkiej Brytanii: decyzja adekwatności (link tutaj).

 

Do USA: Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

Doradcy prawni i inni profesjonalni doradcy Możemy przetwarzać wszelkie dane w celu egzekwowania naszych praw w związku z naszą umową z Państwem oraz w celu pomocy w dochodzeniu w sprawie nielegalnych lub oszukańczych działań lub gdy jest to wymagane przez prawo lub nakaz sądowy. Zasadniczo doradcy prawni i doradcy profesjonalni spoza EOG nie mają dostępu do danych z EOG. W nielicznych przypadkach, gdy tak się dzieje, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

 

Agenci obsługi naziemnej spoza EOG: Bośnia i Hercegowina- Aerodrom Banja Luka; Izrael – QAS; Jordania – AHS Group; Czarnogóra – Airports of Montenegro; Maroko – Swissport; Serbia – Airports of Serbia; Turcja – Turkish Ground Services; Ukraina – Interavia, Kherson Airport, Aerohandling, Lviv Airport, Company Sky Service; Wielka Brytania – Dalcross Handling, Swissport, Bournemouth Airport Handling, City of Derry Airport Handling, Exter Airport Handling, Prestwick Airport Handling, Menzies Aviation, Blue Handling, Newquay Airport Handling, Teeside Airport Handling.

 

Strony trzecie – Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe następującym stronom trzecim:

Strona trzecia Rodzaj danych i cel Podstawa prawna do udostępniania Podstawa przekazania danych poza EOG
Porty lotnicze znajdujące się na trasie Państwa podróży lub do których może odbyć się lot, położone w EOG i poza EOG (porty lotnicze nienależące do EOG znajdują się w krajach wymienionych w powyższej sekcji dotyczącej agentów obsługi naziemnej poza EOG)

 

Aby przetwarzać dane dotyczące rezerwacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami PNR (Dane dotyczące przelotu pasażera) oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa na lotniskach.

 

 

Umowa i zgodność z obowiązkiem prawnym. Do portów lotniczych w krajach nienależących do EOG (innych niż Izrael i Wielka Brytania): standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

 

Do portów lotniczych w Izraelu: decyzja adekwatności (link tutaj).

 

Do portów lotniczych w Wielkiej Brytanii: decyzja adekwatności (link tutaj).

 

 

Rządy w EOG i poza EOG w Izraelu, Jordanii, Maroku, Turcji, na Ukrainie Aby przetwarzać API (Zaawansowane informacje o pasażerach) zgodnie z wymogami lokalnego prawa. API jest wysyłane jako bezpieczna wiadomość elektroniczna do systemu rządowego

 

Obowiązek prawny zgodnie z dyrektywą UE w sprawie API lub w przypadku krajów spoza EOG, lokalne ustawodawstwo wymagające API. Do Izraela: decyzja adekwatności (link tutaj).

Do Wielkiej Brytanii: decyzja adekwatności (link tutaj).

 

Do Jordanii, Maroka, Turcji i Ukrainy: Odstępstwo dla sporadycznego przekazywania danych, gdy jest to konieczne ze względu na interes publiczny (art. 49 ust. 1 lit. d) GDPR).

 

Organy imigracyjne, celne i kontroli granicznej Aby przetwarzać dane dotyczące rezerwacji i PNR (dane dotyczące przelotu pasażera) w celu spełnienia wymogów przepisów dotyczących PNR, wymogów imigracyjnych, celnych i kontroli granicznej lub wiążących wniosków organów ścigania i nakazów sądowych.

 

Obowiązek prawny, na przykład unijna dyrektywa PNR 2016/681 Do Wielkiej Brytanii: decyzja adekwatności (link tutaj).

 

 

Agencje rządowe i organy ścigania ze względów związanych ze zdrowiem publicznym Aby przetwarzać dane dotyczące rezerwacji w celu spełnienia wymogów przepisów o zdrowiu publicznym oraz wymogów dotyczących wjazdu do miejsca docelowego, w celu wykazania spełnienia tych wymogów wobec naszych organów regulacyjnych oraz w celu odpowiedzi na prawnie wiążące żądania organów ścigania i organów zdrowia publicznego. Obowiązek prawny wynikający z różnych krajowych przepisów dotyczących zdrowia publicznego. Odstępstwo dla sporadycznego przekazywania danych jest konieczne z ważnych powodów związanych z interesem publicznym (art. 49 ust. 1 lit. d) GDPR)
Nasi zaufani partnerzy zewnętrzni zlokalizowani głównie w EOG (określeni poniżej), którzy oferują produkty i usługi związane z podróżą na naszej stronie internetowej Jeżeli zdecydują się Państwo na zakup produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie na naszej stronie internetowej w ramach rezerwacji lotu (takie jak Car Trawler, Rentalcars lub Cover Genius), wówczas mogą Państwo być klientem zarówno Ryanair, jak i tych stron trzecich. Ryanair może udostępniać tym partnerom informacje o Państwa tożsamości, a także informacje o płatnościach. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie Państwa danych osobowych do własnych celów po ich otrzymaniu, co jest objęte polityką prywatności danego partnera.

 

Zgoda na udostępnianie danych partnerowi Nie dotyczy
Sądy i organy ścigania we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność Aby udostępniać dane dotyczące rezerwacji, API (Zaawansowane informacje o pasażerach) i PNR (Dane dotyczące przelotu pasażera) w związku z jakimkolwiek dochodzeniem lub roszczeniami prawnymi. Prawnie uzasadniony interes w spełnieniu wymogów prawnych związanych z żądaniem informacji. Do państw niebędących członkami EOG: odstępstwo w przypadku sporadycznych transferów na podstawie roszczeń prawnych (art. 49 ust. 1 lit. e) GDPR)

 

Zaufani partnerzy zewnętrzni:

 • Wypożyczalnia samochodów: RentalCars (Booking.com)
 • Prywatne transfery: Car Trawler
 • Hotele: com (Hotels.com), Hotelopia, Hostelclub
 • Ubezpieczenie: Cover Genius, Europ Assistance
 • Bilety: Coras, Get your Guide
 • Parking i transfery: Looking4, Aircoach, Unipark, Aquacar, National Express, Parkcloud, Malta Transfers, Ma-navette, Transferamigo, Autostradale, Shuttlebus, Nordeka, Plusairportonline, Pickmecab, Transpers, Airexpress, Viajes Rusadir, Translink, ADR mobility, Park Via, Sacbo, SEA

Pliki cookies i śledzenie strony

Na naszej stronie używamy plików cookies. Ryanair DAC jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich informacji, które uzyskujemy dzięki wykorzystaniu plików cookies. Prosimy zapoznać się z naszą  Polityką dotyczącą plików cookie i centrum preferencji plików cookies.

Inspektor chrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD) do nadzorowania zgodności z niniejszą polityką. Ponadto zawsze mają Państwo prawo do złożenia w dowolnym momencie skargi do organu nadzorczego. Irlandzka Komisja Ochrony Danych jest głównym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych dla Ryanair DAC, dlatego należy pamiętać, że Państwa skarga może zostać przekazana do Irlandzkiej Komisji Ochrony Danych.

Państwa prawa do ochrony danych

GDPR i inne przepisy dotyczące ochrony danych dają Państwu określone prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Szczegóły dotyczące tych praw oraz sposobu korzystania z nich są przedstawione poniżej.

PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH

Państwa prawa obejmują:

 • Rezygnacja/Anulowanie subskrypcji. Możecie Państwo poprosić o usunięcie z naszej marketingowej listy mailingowej, klikając Wymaga to weryfikacji Państwa adresu e-mail. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w linku.

Należy pamiętać, że jeśli zrezygnujecie Państwo z komunikacji marketingowej, nadal będziecie otrzymywać informacje o usługach w związku z istniejącymi rezerwacjami. Mogą one zawierać informacje o usługach, z których Państwo korzystacie (np. rezerwacja miejsca, bagaż rejestrowany itp.).

 • Wniosek o usunięcie danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). Możecie Państwo poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeżeli nie mamy podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania. Obejmuje to usunięcie konta myRyanair powiązanego z podanym adresem e-mail i/lub użytego podczas rezerwacji lotu. Jednakże zachowamy dane osobowe, które odnoszą się do umowy zawartej pomiędzy Państwem a Ryanair (rezerwacja lotu) w celu wykonania umowy, obrony lub dochodzenia naszych praw oraz wypełnienia naszych zobowiązań wobec organów regulacyjnych lub rządowych.

Możecie Państwo poprosić o usunięcie danych klikając tutaj.  Wymaga to weryfikacji Państwa adresu e-mail. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w linku.

Dołożymy wszelkich starań, aby usunąć dane, jeśli skorzystaliście Państwo z tego prawa i nie mamy już podstawy prawnej do ich przetwarzania, ale niektóre zbiory danych osobowych są niemożliwe (lub niewykonalne) do edycji lub usunięcia (np. kopie zapasowe serwerów lub mikrofisze).

 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego za pomocą tego Spowoduje to usunięcie Państwa danych z naszych marketingowych baz danych. Wymaga to weryfikacji Państwa adresu e-mail. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w linku.  Możecie Państwo również zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli robimy to w oparciu o prawnie uzasadnione interesy (np. kierowanie do Państwa spersonalizowanych ofert w procesie rezerwacji), chyba że potrzebujemy Państwa danych do rozpatrywania roszczeń prawnych lub mamy ważne uzasadnione powody, które są nadrzędne wobec Państwa praw. Jeśli jest to podstawa Państwa sprzeciwu, proszę kliknąć tutaj na nasz formularz wniosku online i podać w polu komentarza podstawę sprzeciwu.
 • Prośba o informacje. W części „Jakie dane osobowe gromadzimy” określono, jakie dane osobowe gromadzimy, a w części „Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe” określono powody, dla których je gromadzimy.
 • Żądanie dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Jeśli mają Państwo konto myRyanair, możecie przeglądać dane osobowe przechowywane na tym koncie, logując się na swoje konto. Jeśli chcecie Państwo uzyskać dostęp do innych danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, a które nie znajdują się na Państwa koncie myRyanair, możecie skorzystać z naszego formularza internetowego dostępnego tutaj. Przy składaniu wniosku należy przedstawić kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem, paszportu lub dowodu osobistego, abyśmy mogli zweryfikować Państwa tożsamość. Możemy nie być w stanie zapewnić Państwu dostępu do danych, jeżeli dotyczą one informacji odnoszących się do innych osób, które nie wyraziły zgody na ujawnienie ich danych. Będziemy również musieli zweryfikować Państwa adres e-mail, zanim będziemy mogli wysłać dane na adres e-mail podany w zapytaniu.
 • Zażądanie korekty danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. Możecie to Państwo zrobić za pośrednictwem swojego konta myRyanair.  Na Państwa koncie myRyanair udostępniliśmy narzędzia pozwalające na bezpośrednią zmianę danych osobowych, które tam Państwo podaliście.

Należy pamiętać, że w przypadku zmian w aktywnych rezerwacjach (tzn. takich, w których lot jeszcze się nie odbył), należy skontaktować się bezpośrednio z Działem obsługi klienta, zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu i Najczęściej zadawanymi pytaniami.

 • Sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołują skutki prawne lub podobnie znaczące skutki. Używamy danych osobowych, aby spersonalizować usługi i oferty, które Państwo otrzymujecie. Wykorzystujemy również zautomatyzowane procesy, które pomagają nam w określeniu, gdzie wymagana jest dodatkowa osobista kontrola dokumentów podróży. Nie angażujemy się w zautomatyzowane przetwarzanie danych, powodujące skutki prawne lub o podobnym znaczeniu.
 • Zażądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas z prośbą o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych, ale tylko w ograniczonych okolicznościach, które muszą Państwo określić w sekcji komentarzy naszego formularza internetowego. Proszę kliknąć tutaj
 • Żądanie przeniesienia danych osobowych w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej do siebie lub do innej strony (powszechnie znane jako prawo do „przenoszenia danych”). Dzięki temu mogą Państwo pobierać od nas swoje dane w formacie nadającym się do wykorzystania elektronicznego oraz przekazywać je innym podmiotom w formacie nadającym się do wykorzystania elektronicznego. Proszę kliknąć tutaj
 • Wycofanie zgody. W ograniczonych okolicznościach, w których wyraziliście Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w określonym celu, macie prawo w dowolnym momencie do wycofania tej zgody na to określone przetwarzanie. W odniesieniu do komunikacji marketingowej, można to zrobić w sposób określony powyżej w sekcji Rezygnacja/Anulowanie subskrypcji. Na koncie myRyanair można to zrobić za pośrednictwem konta, korzystając z przycisków usuwania, jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Po otrzymaniu przez nas powiadomienia o wycofaniu przez Państwa zgody, nie będziemy już przetwarzać Państwa informacji w celu lub celach, na które pierwotnie wyrazili Państwo zgodę, chyba że będziemy mieć inną uzasadnioną podstawę do takiego działania.
 • Strony trzecie Jeśli składacie Państwo wniosek w imieniu innej osoby, wymagamy podpisanego upoważnienia od osoby, której dane dotyczą, na odpowiednim formularzu tutaj.  Jeśli składacie Państwo wniosek jako rodzic/opiekun dziecka, wymagamy podpisanego upoważnienia tutaj. Oprócz innych wymogów określonych poniżej, przed przetworzeniem takich żądań sprawdzimy również adres e-mail osoby, której dane dotyczą. Jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek w imieniu innej osoby, prosimy o skorzystanie z naszego formularza strony trzeciej formularz internetowy, który umożliwia dołączenie: 1) wymaganych dokumentów pozwalających nam potwierdzić tożsamość osoby, której dane dotyczą, oraz 2) powyższego podpisanego pisma upoważniającego od osoby składającej wniosek w imieniu osoby, której dane dotyczą.

Odpowiemy na każdą prośbę o skorzystanie z tych praw w ciągu jednego miesiąca. Jednakże tam, gdzie jest to wymagane w przypadku złożonych lub licznych wniosków, możemy powiadomić Państwa (w ciągu jednego miesiąca), że w celu udzielenia odpowiedzi na żądanie wymagany jest dodatkowy okres do dwóch miesięcy.

Wnioski te nie mogą być przetwarzane, jeśli są składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, ze względu na ich objętość i konieczność weryfikacji tożsamości użytkownika, zanim będziemy mogli podjąć działania w związku z Państwa wnioskiem. Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.

Za dostęp do swoich danych osobowych (lub za skorzystanie z któregokolwiek z pozostałych praw) nie będą Państwo musieli uiszczać opłaty. Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeżeli Państwa wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub nadmierny. Alternatywnie możemy odmówić spełnienia żądania w takich okolicznościach.

Zmiany w polityce prywatności

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie, a w przypadku wprowadzenia istotnych zmian poinformujemy o nich Państwa.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących niniejszej polityki lub sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, które nie zostały omówione tutaj lub za pośrednictwem naszego formularza internetowego lub konta myRyanair, prosimy o kontakt z nami, pisząc do naszego inspektora ochrony danych pod adresem: Ryanair Head Office, Airside Business Park, Swords, County Dublin, Irlandia lub wysyłając wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych na adres: DPO@ryanair.com.