Kontakt telefoniczny:

+48 221522000

Obsługa w języku polskim - Opłaty za połączenia są naliczane według stawek lokalnych. Połączenia z telefonów komórkowych i innych sieci mogą być droższe.

 

od poniedziałku do piątku:  9:00 – 19:00 CET
sobota: 8:00 – 18:00 CET
niedziela: 10:00 – 18:00 CET
Pamiętaj, że rozmowy mogą być nagrywane zarówno w celach formalnych, jak i jakościowych. Zapisy połączeń są przechowywane przez co najmniej 90 dni.

Ryanair Sun S.A.
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa