ARTYKUŁ 11 – ZACHOWANIE W SAMOLOCIE

11.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jeżeli według oceny przewoźnika Pasażer swoim zachowaniem na pokładzie samolotu naraża na niebezpieczeństwo statek powietrzny, osobę lub mienie znajdujące się na pokładzie, utrudnia załodze wykonywanie obowiązków, nie stosuje się do poleceń załogi odnośnie ograniczeń i zakazów palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających na pokładzie lub zachowuje się w sposób, który może spowodować lub powoduje niewygodę, szkodę lub uszkodzenie ciała Pasażerów lub załogi, przewoźnik może podjąć stosowne czynności, które uzna za konieczne, aby powstrzymać takie zachowanie, łącznie z zastosowaniem środków przymusu. Przewoźnik zastrzega sobie prawo usunięcia z pokładu statku powietrznego i odmowy dalszego przewozu oraz pociągnięcia do odpowiedzialności Pasażera, za czyny popełnione na pokładzie.

11.2 PRZENOŚNE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

Dozwolone jest korzystanie z niewielkich przenośnych urządzeń elektronicznych (o wadze do 1kg) podczas trwania lotu, pod warunkiem, że urządzenia te będą przełączone na ‘tryb samolotowy/offline’.

Ze względów bezpieczeństwa, większe urządzenia elektroniczne, np. laptopy, muszą być wyłączone w czasie startu i lądowania samolotu oraz na każdą prośbę Kapitana.

Wszelkie urządzenia, które służą do przesyłania danych i nie posiadają ‘trybu samolotowego/offline’ muszą być wyłączone podczas trwania lotu.

Korzystanie z aparatów słuchowych i rozruszników serca jest dozwolone w czasie trwania lotu.