ARTYKUŁ 11 – ZACHOWANIE W SAMOLOCIE

11.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jeśli w naszej uzasadnionej opinii:

  • zachowanie pasażera na pokładzie samolotu powoduje zagrożenie dla samolotu lub jakiejkolwiek znajdującej się na nim osoby lub mienia;
  • działania pasażera a uniemożliwiają załodze prawidłowe wykonywanie obowiązków
  • pasażer nie zastosuje się do poleceń załogi, w tym (lecz nie wyłącznie) poleceń dotyczących palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków; lub
  • pasażer zachowuje się w sposób, który naszym zdaniem może rozgniewać, zdenerwować, obrazić, zastraszyć, przestraszyć lub zranić pasażera lub członka załogi:

możemy podjąć wszelkie środki, które uznamy za zasadnie konieczne do rozwiązania sytuacji, w tym powstrzymać pasażera. Pasażer może zostać usunięty z samolotu i nie otrzymać miejsca na inny lot, a także może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wykroczenia popełnione na pokładzie samolotu. Nagrywanie lub fotografowanie naszego personelu na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu, bez ich zgody jest surowo zabronione. Dozwolone są wyłącznie nagrania lub zdjęcia osobiste.

11.2 PRZENOŚNE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

11.2.1 Dozwolone jest korzystanie z niewielkich przenośnych urządzeń elektronicznych (o wadze do 1kg) podczas trwania lotu, pod warunkiem, że urządzenia te będą przełączone na ‘tryb samolotowy’. Ze względów bezpieczeństwa laptopy i większe przenośne urządzenia elektroniczne muszą być schowane (w schowkach nad głową lub pod siedzeniem przed pasażerem) podczas startu i lądowania (w tym podczas kołowania na pas startowy i z pasa startowego) oraz w dowolnym innym momencie na żądanie kapitana.

11.2.2 Wszelkie urządzenia, które służą do przesyłania danych i nie posiadają ‘trybu samolot’ muszą być wyłączone podczas trwania lotu.

11.2.3 Korzystanie z apartów słuchowych i rozruszników serca jest dozwolone w czasie trwania lotu.