ARTYKUŁ 12 – USŁUGI DODATKOWE

W przypadku promowania usług jakiejkolwiek strony trzeciej (na przykład przewozy kolejowe lub autokarowe, rezerwacja hoteli lub hosteli, wynajem samochodów, rezerwacja parkingu lub usługi fast track) na stronie www.ryanair.comlub w innych mediach, takie usługi będą świadczone przez strony trzecie na warunkach ustalonych przez takiego usługodawcę. Przewoźnik nie odpowiada za wykonanie usług przez takich usługodawców, a w szczególności za opóźnione, anulowane lub nieprawidłowo wykonane transfery.

Jeżeli po wybraniu i opłaceniu jednej usługi turystycznej, zarezerwujesz dodatkowe usługi turystyczne do swojej podróży poprzez stronę internetową www.ryanair.com, nie będziesz korzystać z praw dotyczących imprez turystycznych na mocy dyrektywy (UE) 2015/2302. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zarezerwowanych dodatkowych usług turystycznych. W razie problemów należy skontaktować się w tej sprawie z odpowiednim usługodawcą.

Jeśli jednak zarezerwujesz dodatkowe usługi turystyczne podczas tej samej wizyty na naszej stronie internetowej, usługi turystyczne mogą stać się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku, zgodnie z prawem UE, posiadamy zabezpieczenie w celu zwrotu płatności za niewykonane usługi w mało prawdopodobnym przypadku naszej niewypłacalności oraz w razie potrzeby za zapewnienie Państwu powrotu do kraju. Należy pamiętać jednak, że zwroty kosztów nie są zapewnione w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności, kliknij tutaj