ARTYKUŁ 8 – BAGAŻ

8.1 BAGAŻ

O ile umowa pasażera z touroperatorem nie stanowi inaczej, można nadać do trzech bagaży rejestrowanych za opłatą zgodną z naszym Regulaminem dotyczącym bagażu rejestrowanego. Można również wnieść do samolotu jeden bagaż podręczny, bezpłatnie, zgodnie z naszym Regulaminem dotyczącym bagażu rejestrowanego. Należy spełnić wszelkie szczególne warunki i limity ustalone w tych zasadach oraz w naszych Regulaminach.

8.2 OPŁATA ZA NADBAGAŻ

Pasażer uiszcza opłatę za przewóz jakiegokolwiek bagażu rejestrowanego przekraczającego dopuszczalny limit bagażu rejestrowanego, oraz za wszelki sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne oraz inne określone przedmioty, które przewoźnik zdecyduje się przewieźć, chyba że umowa z touroperatorem przewiduje inaczej. Szczegółowe informacje na temat opłat oraz wszelkich szczególnych warunków i ograniczeń, które mają zastosowanie, można znaleźć w naszych przepisach dotyczących bagażu rejestrowanego.

8.3 BAGAŻ PODRĘCZNY I 10KG BAGAŻ REJESTROWANY

8.3.1 Pasażer (z wyjątkiem niemowląt podróżujących na kolanach rodziców) może zabrać jedną sztukę małego bagażu podręcznego (40 x 20 x 25 cm). Pasażerowie, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora mogą zabrać ze sobą jeden bagaż podręczny o wadze do 10kg i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20cm. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi bagażu podręcznego.

8.3.2 Jeśli kupiłeś Pierwszeństwo i 2 sztuki bagażu podręcznego, lub wybrałeś Taryfę Regular albo Flexi Plus (lub kupiłeś taryfę Plus przed 11 grudnia 2019 r.), możesz zabrać na pokład mały bagaż podręczny i duży bagaż podręczny o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm, chyba że ze względów operacyjnych konieczne jest umieszczenie dużego bagażu podręcznego w luku.

8.3.3 Jeżeli dodałeś do rezerwacji 10kg bagaż rejestrowany (waga do 10 kg i maksymalne wymiary 55 x 40 x 20 cm), możesz zabrać ze sobą na pokład mały bagaż podręczny, zaś 10kg bagaż rejestrowany musi zostać nadany w punkcie odprawy przed strefą kontroli bezpieczeństwa. Walizka zostanie zwrócona klientowi na taśmie bagażowej na lotnisku docelowym. Odpowiednie zastosowanie mają regulacje dotyczące bagażu rejestrowanego. Kliknij tutaj aby zapoznać się z Tabelą opłat.

8.3.3 Dodatkowy/ponadwymiarowy bagaż nie zostanie dopuszczony przy bramce do wejścia na pokład lub, w miarę możliwości, zostanie umieszczony w luku bagażowym samolotu za opłatą określoną w naszych Regulacjach. Nie ponosimy odpowiedzialności za ponadwymiarowy bagaż lub nadbagaż niedopuszczony przy bramce do wejścia na pokład i w konsekwencji porzucony przez pasażera.

8.3.4 Dodatkowy lub ponadwymiarowy bagaż nie może zostać wniesiony przez bramkę wejścia na pokład. Jeśli to możliwe, dodatkowy lub ponadwymiarowy bagaż można umieścić w luku bagażowym samolotu za opłatą określoną w naszych Regulacjach dotyczących bagażu podręcznego. Nie ponosimy odpowiedzialności za bagaż ponadwymiarowy lub nadbagaż pozostawiony przez pasażera w przypadku odmowy jego przyjęcia przy bramce wejściowej.

8.3.5 Unijne przepisy bezpieczeństwa UE nakładają ograniczenia co do płynów, aerozoli i żeli wnoszonych do strefy kontroli bezpieczeństwa i na pokład samolotów.

8.4 URZĄDZENIA ELEKTRONICZBE W KABINIE SAMOLOTU

8.4.1 Przewóz papierosów elektronicznych na pokładzie samolotu jest dopuszczalny, ale zabronione jest ich używanie.

8.4.2 Można przewozić tzw. bagaż „smart” (bagaż zawierający akumulator litowy umożliwiający ładowanie urządzeń z portu USB) jako bagaż podręczny, pod warunkiem wyjęcia z niego akumulatora przed umieszczeniem bagażu w schowku nad siedzeniem. Akumulator należy mieć cały czas przy sobie.

8.4.3 Podczas jednego lotu można przewozić maksymalnie 15 osobistych urządzeń elektronicznych oraz 20 baterii litowych na pasażera.

8.4.4 W bagażu podręcznym wnoszonym na pokład samolotu nie mogą znajdować się przedmioty wymienione w Artykule 8.9 (Przedmioty zabronione).

8.4.5 Bagaż rejestrowany musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem pasażera lub innym identyfikatorem.

8.5 BAGAŻ REJESTROWANY

8.5.1 W bagażu rejestrowanym nie mogą znajdować się przedmioty wymienione w Artykule 8.9 (Przedmioty zabronione).

8.5.2 W bagażu rejestrowanym nie mogą znajdować się następujące przedmioty:

 • pieniądze, Pieniądze, zbywalne papiery wartościowe (dokumenty gwarantujące wypłatę określonej kwoty pieniędzy) lub inne papiery wartościowe
 • biżuteria, metale szlachetne i inne wartościowe przedmioty
 • klucze
 • aparaty fotograficzne
 • e-papierosy
 • zegarki
 • leki
 • okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe
 • papierosy, tytoń lub wyroby tytoniowe
 • dokumenty biznesowe
 • paszporty i inne dokumenty tożsamości
 • osobiste urządzenia elektroniczne (laptopy, telefony komórkowe, tablety – patrz punkt 8.5.3 ponizej) oraz zapasowe baterie litowe

8.5.3Jeżeli dużego przenośnego urządzenia elektronicznego z akumulatorem litowym nie można przewieźć w kabinie pasażerskiej (np. z uwagi na rozmiar) i trzeba je nadać jako bagaż rejestrowany, pasażer jest zobowiązany zapewnić, że:

 • Urządzenie jest całkowicie wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem.
 • Jakiekolwiek aplikacje, alarmy lub wstępnie ustawione konfiguracje, które mogą powodować włączenie urządzenia, są wyłączone lub dezaktywowane;
 • Urządzenie jest chronione przed ryzykiem przypadkowego uszkodzenia, przez zastosowanie odpowiedniego opakowania lub obudowy lub przez umieszczenie w sztywnej torbie i odpowiednie zabezpieczenie;
 • Urządzenie nie jest przewożone w jednym bagażu z materiałami łatwopalnymi (jak perfumy, aerozole itd.).

8.5.4 Bagaż „smart” (bagaż zawierający akumulator litowy umożliwiający ładowanie urządzeń z portu USB) może być przewożony w luku bagażowym jako bagaż rejestrowany, pod warunkiem wyjęcia z niego akumulatora przed przekazaniem bagażu personelowi obsługi naziemnej przy punkcie odprawy bagażowej lub bramce. Akumulator należy zabrać ze sobą na pokład.

8.5.5 Po dostarczeniu przewoźnikowi bagażu, który Pasażer chce nadać, przewoźnik wyda kwit bagażowy dla każdej sztuki bagażu rejestrowanego.

8.5.6 Rejestrowany bagaż musi być oznaczony nazwiskiem Pasażera lub innym rodzajem identyfikatora.

8.5.7 Rejestrowany bagaż, o ile to możliwe, będzie przewożony tym samym samolotem, co Pasażer, chyba że z uwagi na względy bezpieczeństwa lub ochrony, bądź dla celów operacyjnych (mnp. przekroczenie maksymalnej masy startowej samolotu), przewoźnik zadecyduje o przewozie bagażu innym lotem. Jeżeli rejestrowany bagaż jest przewożony kolejnym lotem, przewoźnik dostarczy taki bagaż do Pasażera, chyba że na mocy obowiązujących przepisów prawa Pasażer musi być obecny przy odprawie celnej.

8.5.8 Tępe narzędzia mogące powodować obrażenia, w tym wskazane poniżej, muszą być przewożone jako bagaż rejestrowany:

 • rakiety tenisowe, rakiety do squasha itp.
 • kije do krykieta, kije do gry w baseball i softball, sztywne lub elastyczne
 • kije golfowe i podobne
 • kije do hokeja zwykłego oraz irlandzkiego, kije do lacrosse’a
 • wiosła do kajaków i kanadyjek
 • deskorolki
 • kije bilardowe (snooker, pool)
 • wędki
 • wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki, np. kastety, pałki, nunczako, kubatony i kubasaunty

8.5.9 Wszystkie ostre przedmioty znajdujące się w bagażu rejestrowanym powinny zostać odpowiednio owinięte w celu zapobieżenia obrażeniom personelu, który musi się z nim obchodzić.

8.5.10 W bagażu rejestrowanym nie wolno przewozić spiczastych, ostrych przedmiotów mogących spowodować obrażenia. Dotyczy to następujących przedmiotów:

 • siekiery i toporki
 • strzały oraz rzutki
 • raki (bosaki, pręty z hakami lub płyty z metalowymi gwoździami używane przez alpinistów)
 • harpuny i włócznie
 • czekany oraz szpikulce do lodu i łyżwy
 • noże o ostrzu przekraczającym 6 cm, w tym noże z blokadą lub sprężynowe, noże rytualne, religijne i myśliwskie wykonane z metalu lub innych materiałów twardych, które umożliwiają użycie ich jako broni
 • tasaki, maczety, szable, szpady i laski ze szpadami
 • maszynki do golenia i ostrza (z wyjątkiem zabezpieczonych lub jednorazowych maszynek do golenia z ostrzami z plastikowym zabezpieczeniem)
 • skalpele, noże rzemieślnicze i użytkowe oraz skrobaki
 • nożyczki o ostrzach powyżej 6 cm liczonych od uchwytu
 • kijki narciarskie i kijki do chodzenia/wspinaczki
 • gwiazdy do rzucania
 • narzędzia rzemieślnicze z ostrzem lub trzonkiem o długości powyżej 6 cm, które mogą być użyte jako broń (na przykład wiertarki i wiertła, noże do tapet, piły, śrubokręty, dłuta, łomy, młotki, szczypce, klucze, klucze płaskie i lampy lutownicze).

8.5.11 Przedmioty, które nie nadają się do przewożenia w luku bagażowym (takie jak delikatne, ale małe instrumenty muzyczne, suknie ślubne, pudełka na kapelusze itp.) mogą być przewożone w kabinie samolotu jeśli zostaną odpowiednio zabezpieczone i wykupiono dodatkowe miejsce. Aby zarezerwować dodatkowe miejsce, należy wprowadzić wyrazy “ITEM SEAT” jako nazwisko i wyraz “EXTRA” jako imię. Na rezerwacji i karcie pokładowej widoczne będzie wyrażenie EXTRA ITEM SEAT (dodatkowe miejsce). Podczas odprawy online należy wskazać swoje dokumenty podróżne. W związku z wykupieniem dodatkowego miejsca na przewóz bagażu nie przysługują żadne dodatkowe limity dotyczące bagażu.

Jeśli wykupili Państwo dodatkowe miejsce dla własnego komfortu/przedmiotu, usługa rezerwacji miejsc w rzędach 1, 16 i 17 nie może być zrealizowana.

8.5.12 Z zastrzeżeniem Artykułu 8.4.5, Pasażer ma obowiązek odebrać swój bagaż rejestrowany w momencie jego udostępnienia w punkcie docelowym. W przypadku nieodebrania bagażu w stosownym czasie, przewoźnik może naliczyć opłatę za jego przechowywanie. Jeżeli Pasażer nie odbierze swojego bagażu rejestrowanego w ciągu trzech (3) miesięcy od momentu jego udostępnienia, przewoźnik może zadysponować bagażem bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Pasażera.

8.5.13 Jedynie posiadacz kwitu bagażowego jest uprawniony do odbioru rejestrowanego bagażu.

8.5.14 Jeżeli osoba roszcząca sobie prawa do rejestrowanego bagażu nie jest w stanie przedstawić/zidentyfikować bagażu na podstawie kwitu bagażowego, przewoźnik dostarczy bagaż do takiej osoby wyłącznie pod warunkiem, że osoba taka udowodni jej prawa do bagażu w sposób zadowalający przewoźnika.

8.5.15 Szczegóły dotyczące możliwości skorzystania z Punktu ekspresowej odprawy bagażowej są dostępne w naszym regulaminie dotyczącym bagażu rejestrowanego.

8.6 ZWIERZĘTA, ŁADUNKI TOWAROWE I PROCHY LUDZKIE

8.6.1 Przewoźnik nie przewozi na swoich rejsach zwierząt (poza psami przewodnikami na niektórych trasach).

8.6.2 Przewoźnik nie przewozi na swoich rejsach ładunków towarowych (cargo).

8.6.3 Przewóz prochów ludzkich jest dozwolony w formie bagażu podręcznego, przy czym prochy mogą być przewożone jako dodatkowy bagaż poza pojedynczą dozwoloną sztuką bagażu podręcznego, o ile Pasażer przedstawi kopię aktu zgonu oraz zaświadczenia o kremacji. Pasażer musi zapewnić, że prochy są bezpiecznie zapakowane w odpowiednim pojemniku z przykręconą pokrywą, zabezpieczonym przed rozbiciem.

8.7 PRAWO DO ODMOWY PRZEWOZU

8.7.1 Przewoźnik odmówi przewozu, jako bagażu, przedmiotów zakazanych postanowieniami Artykułów 8.5 oraz 8.9, a także odmówi dalszego przewozu takich przedmiotów w momencie ich wykrycia.

8.7.2 Przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu do przewozu, jeżeli zdaniem przewoźnika bagaż nie jest odpowiednio i bezpiecznie zapakowany w odpowiednim pojemniku.

8.8 PRAWO DO PRZESZUKANIA

8.8.1 Z uwagi na względy bezpieczeństwa i ochrony przewoźnik może zwrócić się do Pasażerów o zgodę na przeszukanie i skanowanie Pasażera oraz przeszukanie, skanowanie lub prześwietlenie bagażu Pasażera. Jeżeli Pasażer nie jest obecny, jego bagaż może zostać przeszukany w celu ustalenia, czy Pasażer posiada jakiekolwiek przedmioty, o których mowa w Artykułach 8.5 oraz 8.9.

8.8.2 Jeżeli Pasażer nie zgodzi się na przeszukanie, przewoźnik będzie uprawniony do odmowy przewozu Pasażera i jego bagażu. Jeżeli przeszukanie lub skanowanie spowoduje szkody dla Pasażera, lub jeżeli prześwietlenie lub skanowanie spowoduje uszkodzenie bagażu Pasażera, przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za takie szkody, chyba że powstały one z winy lub zaniedbania przewoźnika.

8.9 PRZEDMIOTY ZABRONIONE

Pasażerom nie wolno wnosić do strefy podwyższonego bezpieczeństwa na lotnisku, jak również przewozić w bagażu podręcznym lub bagażu rejestrowanym następujących przedmiotów:

8.9.1 Wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla samolotu, ludzi lub mienia, w tym:

 • materiałów wybuchowych i substancji zapalających oraz urządzeń, które mogą spowodować (lub sprawiają wrażenie zdolnych spowodować) poważne obrażenia lub zagrażają bezpieczeństwu samolotu, w tym detonatorów i bezpieczników, replik bądź imitacji materiałów wybuchowych lub urządzeń, min, granatów
 • gazów i pojemników z gazem
 • płynów łatwopalnych
 • łatwopalne ciała stałe i substancje powodujące reakcje chemiczne
 • fajerwerków, flar, generatorów dymu i innych materiałów pirotechnicznych
 • farb, terpentyn, benzyny lakowej i rozcieńczalników do farb
 • alkoholi o zawartości czystego alkoholu powyżej 70%
 • chemikaliów, substancji toksycznych lub zakaźnych (na przykład kwasów i zasad, “mokrych” baterii, wybielaczy, gazu łzawiącego, sprayów odstraszających zwierzęta, trucizn, zakażonej krwi oraz bakterii i wirusów)
 • materiałów radioaktywnych, w tym izotopów medycznych lub komercyjnych
 • materiałów żrących, w tym rtęci, akumulatorów samochodowych i części zawierających paliwo
 • więcej niż jednego litra oleju jadalnego (na przykład oliwy z oliwek)
 • pojazdów zasilanych akumulatorami litowo-jonowymi (w tym segwaye i hoverboardy) innych niż wózki inwalidzkie lub sprzęt do poruszania się, który spełnia nasze wymogi
 • urządzeń zasilanych bateriami litowo-jonowymi, których moc przekracza 160 watogodzin
 • inteligentnych urządzeń (Smart), z których nie wyjęto baterii litowej
 • pistoletów, broni palnej, amunicji i broni, zarówno prawdziwej, jak i imitacji, w tym pistoletów startowych, pistoletów-zabawek lub pistoletów rekreacyjnych (takich jak pistolety na kulki z farbą), pistoletów na gwoździe, łuków, proc, katapult, harpunów, paralizatorów, taserów, poganiaczy bydła i laserów
 • części broni palnej (z wyjątkiem przyrządów celowniczych i celowników)
 • gaśnic (z wyjątkiem dopuszczonych przez procedury przeciwpożarowe i jako wyposażenie awaryjne w samolocie)
 • zapalniczek i podpałek
 • strzelających niespodzianek świątecznych (Christmas crackers)
 • żarówek energooszczędnych
 • przedmiotów z silnikami spalinowymi

8.9.2 Przedmiotów, których przewóz jest zakazany na mocy obowiązującego prawa, regulacji lub nakazów jakiegokolwiek kraju docelowego lub kraju, w którym podróż się rozpoczyna.

8.9.3 Przedmiotów co do których mamy uzasadnione powody sądzić, że nie nadają się do przewozu, ponieważ:

 • są niebezpieczne,
 • z powodu ich wagi, rozmiarów, kształtów lub formy, lub
 • są artykułami delikatnymi lub łatwo psującymi się.

8.9.4 Ryb, ptaków lub innych zwierząt zabitych i przechowywanych jako trofea myśliwskie.

8.9.5 Jeżeli, pomimo zakazu, w podręcznym lub rejestrowanym bagażu Pasażera będą znajdowały się którekolwiek z przedmiotów wymienionych w tym Artykule, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich przedmiotów.