ARTYKUŁ 6 – ODPRAWA, PRZYJMOWANIE NA POKŁAD I MIEJSCA SIEDZĄCE

6.1 Na wszystkich lotach Przewoźnika obowiązują miejsca numerowane. Ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa mamy prawo do zmiany miejsca Pasażerów nawet po wejściu na pokład.

6.2

6.2.1 Pasażerowie, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora muszą dokonać odprawy na stronie internetowej touroperatora lub przewoźnika (zależnie od instrukcji podanej przez touroperatora), lub na lotnisku od 2 godzin do 40 minut przed planowanym odlotem.

Wszyscy pozostali Pasażerowie są zobowiązani do dokonania odprawy przez Internet poprzez sekcję „Moje rezerwacje” oraz do wydrukowania lub pobrania karty pokładowej, oprócz taryfy Flexi Plus (oraz taryf Plus zakupionych po 11 grudnia 2019 r.),  która obejmuje bezpłatną odprawę na lotnisku.

6.2.2 Dla pasażerów, którzy wykupili rezerwację miejsc, odprawa online dostępna jest na 60 dni przed planowaną datą wylotu. Pasażerowie, którzy nie wykupili rezerwacji miejsc, mogą dokonać odprawy online od 24 godzin do 2 godzin przed każdym lotem. Odprawa online nie jest dostępna jeśli do lotu pozostały mniej niż 2 godziny.

6.2.3 Po dokonaniu odprawy online możesz wydrukować kartę pokładową lub pobrać ją na swój telefon komórkowy do dwóch godzin przed planowaną godziną odlotu. Twoja karta pokładowa musi być wydrukowana na jednej stronie A4 lub pobrana przez aplikację Ryanair.

6.2.4 O ile nie wybrałeś taryfy Plus lub Flexi Plus, jeśli nie dokonasz odprawy online na co najmniej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu, twoje konto zostanie obciążone opłatą za odprawę na lotnisku określoną w Tabeli opłat. Stanowiska odprawy są zamykane dokładnie 40 minut przed planowaną godziną odlotu, chyba że przed odlotem zostaniesz poinformowany inaczej. Jeśli nie dokonasz odprawy do tego czasu, możemy odmówić przyjęcia Cię na pokład i nie będzie przysługiwał Ci zwrot pieniędzy.

6.2.5 Osoby dorosłe podróżujące z dziećmi poniżej 12. roku życia (z wyjątkiem niemowląt) muszą dokonać rezerwacji miejsc. Bezpłatne miejsce rezerwowane otrzyma maksymalnie czworo dzieci na każdą osobę dorosłą w ramach jednej rezerwacji. Dzięki temu rodzice będą mogli siedzieć obok swoich małych dzieci podczas lotu. Pozwoli to również osobom dorosłym na dokonanie odprawy na lot 60 dni przed wylotem. Rezerwowanie miejsca dla innych osób dorosłych lub młodzieży w ramach rezerwacji nie jest obowiązkowe, można jednak zdecydować się na taką opcję.

6.2.6 Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich pasażerów i naszej załogi odprawa musi być przeprowadzana osobiście przez pasażera objętego rezerwacją lub przez indywidualnego agenta posiadającego osobistą wiedzę na temat pasażera i zawartości jego bagażu. Wymóg ten ma na celu upewnienie się, że pasażer, pasażer objęty rezerwacją lub indywidualny agent posiadający osobistą wiedzę na temat pasażera oraz zawartości jego bagażu potwierdził zgodność z wymaganymi protokołami bezpieczeństwa, ochrony i zdrowia publicznego, w tym z wytycznymi zawartymi w Instrukcjach Technicznych ICAO, rozporządzeniu (UE) 2015/1998 oraz w Protokole bezpieczeństwa lotniczego EASA/ECDC Covid-19.

6.2.7 Pasażer może nie być w stanie odprawić się przez Internet, jeśli zakupił lot za pośrednictwem pośrednika zewnętrznego, który nie ma podpisanej z nami umowy handlowej upoważniającej do sprzedaży naszych lotów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji, a przez to narusza Warunki użytkowania naszej strony internetowej (w tym aplikacji mobilnej i dowolnej strony internetowej i/lub danych, które przechodzą przez domenę internetową pod adresem ryanair.com) („Zewnętrzny pośrednik”).

6.2.8 Jeśli dokonano rezerwacji u zewnętrznego pośrednika, który nie ma relacji handlowych z Ryanair w zakresie sprzedaży naszych lotów, należy zweryfikować się, przeprowadzając jeden z naszych procesów weryfikacji klienta („Weryfikacja”). Weryfikację można przeprowadzić online do 120 minut przed planowanym odlotem.

Jeśli nie przeprowadzisz weryfikacji online, możesz to zrobić w odpowiednim punkcie biletowym na lotnisku 60 minut przed wylotem.

W takim przypadku pasażerowie zostaną obciążeni opłatą za odprawę na lotnisku. Aby uzyskać szybkie odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące weryfikacji, zapoznaj się z naszą sekcją pytań i odpowiedzi.

6.2.9 W przypadku wyboru weryfikacji online dostępne są dwie opcje – weryfikacja ekspresowa i weryfikacja standardowa.

Weryfikacja ekspresowa wymaga wykonania następujących kroków:

 • i. płatność €/£ 0,59;
 • ii. podanie numeru rezerwacji (PNR) oraz imienia i nazwiska pasażera;
 • iii. przekazanie zdjęcia dokumentów podróżnych (np. paszportu lub dowodu tożsamości);
 • iv. zrobienie zdjęcia swojej twarzy w celu weryfikacji dokumentu podróżnego przesłanego w kroku iii;
 • v. przeprowadzenie czynności sprawdzających twarzy, wykonując pewne czynności, o które zostaniesz poproszony(-a); oraz
 • vi. podanie swojego prywatnego adresu e-mail.
 • Weryfikacja standardowa wymaga wykonania następujących kroków:

 • i. przekazanie prawidłowo podpisanego i wypełnionego formularza weryfikacji;
 • ii. podanie numeru rezerwacji (PNR) oraz imienia i nazwiska pasażera;
 • iii. przekazanie zdjęcia dokumentów podróżnych (np. paszportu lub dowodu tożsamości); oraz
 • iv. podanie swojego prywatnego adresu e-mail.
 • 6.2.10 Po przeprowadzeniu przez jednego z pasażerów wymienionych w Twojej rezerwacji procesu weryfikacji online, wszyscy pasażerowie wymienieni w rezerwacji będą mogli odprawić się online w standardowy sposób.

  6.2.11 Aby mieć pewność, że w razie potrzeby będziemy mogli skontaktować się z Tobą bezpośrednio, adres e-mail podany przez Ciebie podczas weryfikacji zastąpi adres e-mail pierwotnie podany przez zewnętrznego pośrednika.

  6.3 W przypadku nieokazania ważnej karty pokładowej ochronie lotniska lub przy wejściu do samolotu (wydrukowanej lub w aplikacji mobilnej) (i o ile będzie wystarczająco dużo czasu na to, byśmy mogli ponownie wystawić kartę pokładową), Pasażer zostanie obciążony opłatą z tytułu ponownego wystawienia karty pokładowej w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Wszyscy Pasażerowie odlatujący z lotnisk marokańskich muszą okazać swoje papierowe karty pokładowe w punkcie odpraw na lotnisku.

  6.4 Wszystkie osoby nieposiadające obywatelstwa kraju UE/EOG muszą mieć swoje dokumenty podróży, sprawdzone i podstemplowane przy stanowisku odprawy paszportowej „Visa/Document Check” przed wylotem i przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku.

  6.5 Wszelkie obowiązujące opłaty z tytułu bagażu rejestrowanego i/lub nadbagażu muszą zostać uiszczone, a bagaż rejestrowany dostarczony do punktu odprawy bagażowej, nie później niż na czterdzieści (40) minut przed planowaną godziną odlotu. Punkt odprawy bagażowej jest otwierany standardowo na 2 godziny przed planowaną godziną odlotu.

  6.6 Zarówno przy przechodzeniu przez kontrolę bezpieczeństwa jak i przy wejściu do samolotu Pasażer musi okazać ważny dokument podróżny, w którym dane są identyczne z informacjami zawartymi w karcie pokładowej.

  6.7 Pasażer powinien znajdować się przy bramce (wyjściu z lotniska do samolotu) co najmniej trzydzieści (30) minut przed planowaną godziną odlotu. Przyjmowanie Pasażerów na pokład kończy się dwadzieścia (20) minut przed odlotem. Pasażer, który dotrze do bramki później niż dwadzieścia minut przed odlotem, nie zostanie przyjęty na pokład. Jeśli taki Pasażer chciałby odbyć podróż kolejnym lotem, będzie on musiał dokonać nowej rezerwacji i za nią zapłacić.

  6.8 W przypadku wykupienia opcji „Pierwszeństwo wejścia na pokład” oraz zgłoszenia się przy bramce do wejścia na pokład samolotu nie później niż trzydzieści (30) minut przed wylotem, pasażer będzie miał prawo wejść do samolotu przed innymi pasażerami, którzy nie wykupili powyższej opcji. Pasażerowie, którzy wykupili opcję pierwszeństwa wejścia na pokład, nie są proszeni o umieszczenie bagażu podręcznego w luku bagażowym, chyba że jest to konieczne ze względów operacyjnych. Jeżeli zajdzie potrzeba umieszczenia bagażu podręcznego w luku bagażowym, należy usunąć z niego wszystkie wartościowe rzeczy przy bramce do wejścia na pokład.

  6.9 Na pokład samolotu nie wolno wnosić gorących napojów ani spożywać własnego alkoholu.

  6.10 We wszystkich częściach samolotów obsługiwanych przez przewoźnika istnieje całkowity zakaz palenia. Nieprzestrzeganie powyższych zakazów może skutkować nałożeniem na Pasażera poważnych kar i obciążeniem go kosztami za zakłócenie lotu.

  6.11 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności względem Pasażerów za jakiekolwiek straty czy koszty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem przez nich postanowień Artykułów 6.1 do 6.10 powyżej.

  6.12 Dzieciom poniżej 16. roku życia musi towarzyszyć osoba dorosła (powyżej 16. roku życia). Zobacz nasze przepisy dotyczące łączenia rezerwacji dla dzieci poniżej 16 roku życia z istniejącą rezerwacją.