ARTYKUŁ 5 – POMOC SPECJALNA

5.1 Bez uszczerbku dla postanowienia Artykułu 5.2, Pasażerom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej nie będzie odmawiane prawo do przewozu w związku z taką niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością ruchową. Przyjęcie do przewozu osób niepełnoletnich podróżujących samodzielnie, osób ubezwłasnowolnionych, kobiet w ciąży, osób chorych, niewidomych lub niedowidzących, lub innych osób wymagających pomocy specjalnej podlega uprzedniemu uzgodnieniu z przewoźnikiem na podstawie naszych Regulacji.

5.2 

5.2.1 Jeśli Klient potrzebuje pomocy specjalnej z powodu niepełnosprawności lub ograniczonej mobilności, musi poinformować nas o swoich potrzebach podczas dokonywania rezerwacji lub gdy tylko dowie się, że potrzebuje pomocy specjalnej. Musi to nastąpić co najmniej 48 godzin przed planowanym odlotem.  Następnie dołożymy wszelkich starań, aby sprawdzić, czy ze względów bezpieczeństwa nie możemy pozwolić na lot, a jeśli tak, to czy możemy zaproponować akceptowalną alternatywę.

5.2.2 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1107/2006 możemy odmówić zezwolenia osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej mobilności na wejście do samolotu tylko wtedy, gdy:

  • jest to konieczne do spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa lub
  • wielkość samolotu lub wymiary jego drzwi uniemożliwiają pasażerowi podróżowanie samolotem.

5.2.3 Jeśli po otrzymaniu powiadomienia o jakiejkolwiek pomocy specjalnej, której Klient potrzebuje, wyrazimy zgodę na jego lot, zapewnimy pomoc specjalną zgodnie z Rozporządzeniem WE 1107/2006. Jeśli nie zezwolimy Klientowi na zarezerwowany lot, zaoferujemy jemu oraz osobom mu towarzyszącym zwrot pieniędzy lub dokonamy innych ustaleń, jak określono w obowiązujących Przepisach dotyczących praw pasażerów, o ile spełnione będą wszystkie odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.