ARTYKUŁ 19 – INTERPRETACJA

Tytuły każdego z Artykułów niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu zostały zamieszczone jedynie dla ułatwienia, i nie będą wykorzystywane do interpretacji tekstu.