ARTYKUŁ 18 – TRANSAKCJE GOTÓWKOWE ORAZ KARTAMI KREDYTOWYMI/DEBETOWYMI

18.1 W trosce o higienę i zdrowie, z powodu ryzyka związanego z transakcjami gotówkowymi w czasie pandemii COVID-19, płatności za taryfy, podatki, opłaty, usługi pomocnicze i zakupy podczas lotu można dokonywać jedynie kartami kredytowymi lub debetowymi.

18.2 Płatności Apple Visa i Apple Mastercard są obecnie akceptowane wyłącznie w naszej aplikacji mobilnej.

18.3 W związku z wysokimi kosztami zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania, przewoźnik nie akceptuje gotówki jako zapłaty za taryfy, podatki, opłaty i obciążenia za przewóz nadbagażu i sprzętu sportowego. Niektóre lotniska mogą stosować miejscowe regulacje dotyczące przyjmowania gotówki, i mogą akceptować uznane karty debetowe wystawiane w danym kraju. Pasażerowie, którzy zamierzają dokonać takich opłat na lotnisku powinni skontaktować się z lotniskiem z wyprzedzeniem w celu ustalenia, czy dane lotnisko akceptuje gotówkę oraz ustalenia czy/jakie karty debetowe są akceptowane jako forma płatności.

18.4 Pasażerowie, którzy zapłacą za lot kartą kredytową w walucie innej niż waluta kraju, z którego odlatuje dany rejs, zostaną obciążeni w walucie, w której została wystawiona karta kredytowa, w tym opłata za ‘użytkownika zagranicznego’, natomiast istnieje możliwość sprawdzenia faktycznej kwoty obciążenia w walucie karty kredytowej przed dokonaniem płatności. Płatności wykonane kartami wydanymi w kraju UE będą przetwarzane w kraju wydania lub w Republice Irlandii, zaś w przypadku karty wydane w kraju spoza UE, transakcje będą przetwarzane w Republice Irlandii.