ARTYKUŁ 18 – TRANSAKCJE GOTÓWKOWE ORAZ KARTAMI KREDYTOWYMI/DEBETOWYMI

18.1 W trosce o zdrowie publiczne i higienę, w związku z ryzykiem związanym z transakcjami gotówkowymi unaocznionym w czasie pandemii COVID-19, płatności za taryfy, podatki, opłaty, usługi dodatkowe i zakupy podczas lotu można dokonywać jedynie kartami kredytowymi lub debetowymi.

18.2 Może być konieczne uiszczenie opłaty, w zależności od sposobu płatności i lokalizacji dostawcy usług płatniczych (na przykład banku lub dostawcy kart kredytowych). Opłata będzie procentem całkowitej wartości transakcji powiązanym z kosztami. Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w sekcji Przydatne informacje na naszej stronie internetowej. Opłata zostanie dodana do całkowitej ceny rezerwacji.

18.3 Płatności Apple Visa i Apple Mastercard są obecnie akceptowane wyłącznie w naszej aplikacji mobilnej.

18.4 Pasażerowie opłacający loty w walucie innej niż obowiązująca w kraju wylotu zostaną obciążeni w walucie kraju wydania użytego dokumentu płatniczego. Zostanie również doliczona prowizja. Przed transakcją pasażerowie mogą dowiedzieć się, jaką kwotę należy zapłacić. Jeżeli posiadacze kart są obywatelami Grecji lub Hiszpanii, transakcje będą przetwarzane lokalnie. Transakcje dokonane za pomocą kart wydanych w Unii Europejskiej będą przetwarzane w kraju wydania lub w Irlandii. Transakcje dokonane za pomocą kart spoza Unii Europejskiej będą przetwarzane w Irlandii.