ARTYKUŁ 16 – REGULAMIN PRZEWOŹNIKA

Przewóz Pasażera i jego bagażu odbywa się zgodnie z Regulacjami przewoźnika, wiążącymi dla Pasażera. Regulacje obejmują postanowienia dotyczące opłat przewoźnika, odpowiedzialności przewoźnika za Pasażerów oraz ich bagaż, dokumentów podróży, bagażu rejestrowanego i podręcznego (w tym przewozu sprzętu sportowego i/lub instrumentów muzycznych), przewozu dzieci, niemowląt i osób niepełnoletnich, osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, Pasażerów niewidomych/niedowidzących, kobiet w ciąży lub osób chorych, przewozu psów przewodników, zmian lotów i nazwisk, pierwszeństwa przy wejściu na pokład, informacji ATOL, oraz informacji o przewoźniku.