Czy można zmienić datę, godzinę, trasę lotu lub imie/nazwisko pasazera?

Zmiana Daty

Zmiany daty i godziny lotu (w zależności od dostępności miejsc) można dokonać do 2.5 godzin przed planowaną godziną odlotu w trybie online (jeśli nie dokonano jeszcze odprawy online*) lub za pośrednictwem centrum rezerwacji firmy Ryanair (w godzinach pracy). Pasażerom dokonującym rezerwacji online przysługują zniżki. Jeśli zmiana nie dotyczy wszystkich pasażerów ujętych w rezerwacji lub jeśli zmieniany jest lot z trasy krajowej na międzynarodową, należy skontaktować się z naszym centrum rezerwacji (w godzinach pracy).

Opłaty za zmianę lotu naliczane są za pasażera lub za lot w jedną stronę. Wysokość opłat jest zależna od sezonu — informacje szczegółowe znajdują się w tabeli opłat Do opłat doliczana jest także ewentualna różnica kosztów między początkową ceną a najniższą łączną ceną dostępną w czasie dokonywania zmiany. W przypadku gdy cena za nowy lot jest niższa, pasażer nie otrzymuje zwrotu kosztów.

Rezerwacje zawierające upusty dla hiszpańskich rezydentów lub hiszpańskich licznych rodzin nie mogą być zmieniane online. Pasażerowie powinni się skontaktować z centrum rezerwacji firmy Ryanair.
Niemieckie polecenia zapłaty SEPA są akceptowane w terminie do 10 dni przed datą odlotu.

Zmiana trasy

Zmiany trasy zarezerwowanego lotu (w zależności od dostępności miejsc) można dokonać do 4 godzin przed planowaną godziną odlotu w trybie online (jeśli nie dokonano jeszcze odprawy online*) lub za pośrednictwem centrum rezerwacji firmy Ryanair (w godzinach pracy). Pasażerom dokonującym rezerwacji online przysługują zniżki. Jeśli zmiana nie dotyczy wszystkich pasażerów ujętych w rezerwacji lub jeśli zmieniany jest lot z trasy krajowej na międzynarodową, należy skontaktować się z naszym centrum rezerwacji (w godzinach pracy).

Po odbyciu pierwszego lotu nie można zmienić trasy lotu powrotnego (oprócz przypadków, gdy lot był anulowany lub opóźniony ponad trzy godziny — w takiej sytuacji należy skontaktować się z działem rezerwacji firmy Ryanair lub kasą lotniskową).

Opłaty za zmianę trasy lotu naliczane są za pasażera lub za lot w jedną stronę. Wysokość opłat jest zależna od sezonu — informacje szczegółowe znajdują się w tabeli opłat Do opłat doliczana jest także ewentualna różnica kosztów między początkową ceną a najniższą łączną ceną dostępną w czasie dokonywania zmiany. W przypadku gdy cena za nowy lot jest niższa, pasażer nie otrzymuje zwrotu kosztów.

Rezerwacje zawierające upusty dla hiszpańskich rezydentów lub hiszpańskich licznych rodzin nie mogą być zmieniane online. Pasażerowie powinni się skontaktować z centrum rezerwacji firmy Ryanair.
Niemieckie polecenia zapłaty SEPA są akceptowane w terminie do 10 dni przed datą odlotu.

Zmiana nazwiska

Opłaty za zmianę nazwiska naliczane są za pasażera lub za rezerwację — informacje szczegółowe znajdują się w tabeli opłat

Zmiany nazwisk pasażerów można dokonać na 2 godziny przed planowaną godziną odlotu w trybie online (jeśli nie dokonano jeszcze odprawy online*), za pośrednictwem centrum rezerwacji firmy Ryanair (w godzinach pracy) lub na lotnisku .
Każda zmiana nazwiska dokonana w ramach rezerwacji musi dotyczyć całej trasy lotu danego pasażera.

Rezerwacje zawierające upusty dla hiszpańskich rezydentów lub hiszpańskich licznych rodzin nie mogą być zmieniane online. Pasażerowie powinni się skontaktować z centrum rezerwacji firmy Ryanair.
Niemieckie polecenia zapłaty SEPA są akceptowane w terminie do 10 dni przed datą odlotu.

*Pasażerowie, którzy dokonali odprawy online i chcieliby zmienić datę lotu lub nazwisko pasażera, muszą skontatkować się z biurem rezerwacji najpóźniej na 1 dzień przed planowanym wylotem (w godzinach pracy), aby otworzyć żądany lot(y). Kiedy loty zostaną otworzone, pasażerowie będą mogli dokonać zmain w rezerwacji wybierając opcję Zarządzaj Rezerwacją’. Zmiana nazwiska jest niemożliwa, jeśli jeden z sektorów lotu został wykorzystany. Usługa ta jest niedostępna na lotnisku.