ARTYKUŁ 8 – BAGAŻ

8.1 BAGAŻ

O ile umowa pasażera z touroperatorem nie stanowi inaczej, można nadać do trzech bagaży rejestrowanych za opłatą zgodną z naszym Regulaminem dotyczącym bagażu rejestrowanego. Można również wnieść do samolotu jeden bagaż podręczny, bezpłatnie, zgodnie z naszym Regulaminem dotyczącym bagażu rejestrowanego. Należy spełnić wszelkie szczególne warunki i limity ustalone w tych zasadach oraz w naszych Regulaminach.

8.2 NADBAGAŻ I PRZEWOŻENIE OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW

Pasażer uiszcza opłatę za przewóz jakiegokolwiek bagażu rejestrowanego przekraczającego dopuszczalny limit bagażu rejestrowanego, oraz za wszelki sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne oraz inne określone przedmioty, które przewoźnik zdecyduje się przewieźć, do którego to przewozu zastosowanie mają nasze stawki, warunki oraz ograniczenia, chyba że umowa z touroperatorem przewiduje inaczej.

8.3 BAGAŻ PODRĘCZNY I 10KG BAGAŻ REJESTROWANY

8.3.1 Pasażer (z wyjątkiem niemowląt podróżujących na kolanach rodziców) może zabrać jedną sztukę bagażu podręcznego, który musi zmieścić się pod siedzeniem przed Pasażerem (40 x 20 x 25cm). Pasażerowie, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora mogą zabrać ze sobą jeden bagaż podręczny o wadze do 10kg i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20cm.

Jeśli kupiłeś Pierwszeństwo i 2 sztuki bagażu podręcznego, lub posiadasz Taryfę Zwykłą albo Flexi Plus (lub bilety Plus zakupione przed datą 11 grudnia 2019 r.), możesz zabrać na pokład mały bagaż podręczny i większy bagaż podręczny o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm, chyba że ze względów operacyjnych konieczne jest umieszczenie dużego bagażu podręcznego w luku.

Jeżeli Pasażer wykupił 10kg bagaż rejestrowany, może zabrać ze sobą na pokład małą torbę (40 X 20 X 25cm), zaś drugi, większy bagaż (do 10kg wagi i o wymiarach 55 X 40 X 20cm) musi zostać oddany w punkcie odprawy przed przejściem przez kontrolę celną. Walizka zostanie zwrócona klientowi na taśmie bagażowej na lotnisku docelowym.

Dodatkowy/ponadwymiarowy bagaż nie zostanie dopuszczony przy bramce do wejścia na pokład lub, w miarę możliwości, zostanie umieszczony w luku bagażowym samolotu za opłatą określoną w naszym Regulaminie. Nie ponosimy odpowiedzialności za ponadwymiarowy bagaż lub nadbagaż niedopuszczony przy bramce do wejścia na pokład i w konsekwencji porzucony przez pasażera.

Wnoszenie płynów, aerozoli oraz żeli do strefy podwyższonego bezpieczeństwa oraz do samolotu podlega kontroli zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wymogami bezpieczeństwa w UE.

8.3.2 Przedmioty, które przewoźnik uzna za nieodpowiednie do przewozu w luku bagażowym samolotu (na przykład delikatne i małe instrumenty muzyczne, suknie ślubne, pudła z kapeluszami) mogą zostać przyjęte do przewozu w kabinie Pasażerskiej, jeżeli zostaną odpowiednio zabezpieczone na dodatkowych miejscach siedzących, które Pasażer wykupił w tym celu. Aby zarezerwować dodatkowe miejsce siedzące do przewozu takich przedmiotów, na formularzu rezerwacji należy wpisać słowa „ITEM SEAT” w polu nazwiska oraz „EXTRA” w polu imienia. Nazwa „EXTRA ITEM SEAT” zostanie umieszczona zarówno na rezerwacji, jak i na karcie pokładowej uzyskanej po odprawie online. W trakcie dokonywania odprawy przez Internet należy wpisać do takiej rezerwacji dane z dokumentu podróży pasażera. Dodatkowemu miejscu nie przysługuje żaden rodzaj bagażu rejestrowanego, ani podręcznego. Zakup dodatkowego miejsca dla przedmiotu / dla własnego komfortu wyklucza możliwość rezerwacji miejsc siedzących w samolocie w rzędach przy wyjściach awaryjnych tj. w rzędach 1, 16 i 17.

8.3.3 Istnieje możliwość przewozu papierosów elektronicznych na pokładzie samolotu, ale zabronione jest używanie papierosów elektronicznych lub innych typów papierosów na pokładzie samolotu.

8.3.4 Można przewozić tzw. bagaż „smart” (bagaż zawierający akumulator litowy umożliwiający pasażerowi śledzenie i ważenie bagażu oraz ładowanie urządzeń z portu USB) jako bagaż podręczny, pod warunkiem wyjęcia z niego akumulatora przed umieszczeniem bagażu w schowku nad siedzeniem. Akumulator należy mieć cały czas przy sobie.

8.3.5 Podczas jednego lotu można przewozić maksymalnie 15 osobistych urządzeń elektronicznych oraz 20 baterii litowych na pasażera.

8.4 BAGAŻ REJESTROWANY

8.4.1 Bagaż nie może zawierać żadnych przedmiotów wyszczególnionych w Artykule 8.9 – Przedmioty Zakazane.

8.4.2 Bagaż rejestrowany nie może zawierać: pieniędzy, biżuterii, metali szlachetnych, kluczy, aparatów fotograficznych, osobistych urządzeń elektronicznych (laptopów, telefonów komórkowych, tabletów, elektronicznych papierosów, zegarków, zapasowych baterii litowych), leków, okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych, soczewek kontaktowych, dokumentów zbywalnych, papierów wartościowych, papierosów, tytoniu lub wyrobów tytoniowych, bądź innych wartościowych rzeczy, dokumentów biznesowych, paszportów i innych dokumentów tożsamości oraz próbek.

*W wyjątkowych okolicznościach, gdy dużego przenośnego urządzenia elektronicznego z akumulatorem litowym nie można przewieźć w kabinie pasażerskiej (np. z uwagi na rozmiar) i trzeba je odprawić jako bagaż rejestrowany, pasażer jest zobowiązany zapewnić, że:

  • Urządzenie jest całkowicie wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem.
  • Urządzenie nie może być włączone w trakcie transportu. Jakiekolwiek aplikacje, alarmy lub wstępnie ustawione konfiguracje, które mogą powodować włączenie urządzenia, muszą być wyłączone lub dezaktywowane;
  • Urządzenie jest chronione przed ryzykiem przypadkowego uszkodzenia, przez zastosowanie odpowiedniego opakowania lub obudowy lub przez umieszczenie w sztywnej torbie i odpowiednie zabezpieczenie (np. zawinięcie w ubranie);
  • Urządzenie nie jest przewożone w jednym bagażu z materiałami łatwopalnymi (jak perfumy, aerozole itd.);

8.4.3 Po dostarczeniu przewoźnikowi bagażu, który Pasażer chce nadać, przewoźnik przejmie bagaż pod swoją opiekę oraz wyda kwit bagażowy dla każdej sztuki bagażu rejestrowanego.

8.4.4 Można przewozić bagaż „smart” (bagaż zawierający akumulator litowy umożliwiający pasażerowi śledzenie i ważenie bagażu oraz ładowanie urządzeń z portu USB) jako bagaż rejestrowany, pod warunkiem wyjęcia z niego akumulatora przed przekazaniem bagażu personelowi obsługi naziemnej przy punkcie odprawy bagażowej lub bramce. Akumulator należy zabrać ze sobą na pokład.

8.4.5 Rejestrowany bagaż musi być oznaczony nazwiskiem Pasażera lub innym rodzajem identyfikatora wskazującego na tożsamość Pasażera.

8.4.6 Rejestrowany bagaż, o ile to możliwe, będzie przewożony tym samym samolotem, co Pasażer, chyba że z uwagi na względy bezpieczeństwa lub ochrony, bądź dla celów operacyjnych przewoźnik zadecyduje o przewozie bagażu innym lotem. Jeżeli rejestrowany bagaż jest przewożony kolejnym lotem, przewoźnik dostarczy taki bagaż do Pasażera, chyba że na mocy obowiązujących przepisów prawa Pasażer musi być obecny przy odprawie celnej.

8.4.7 Tępe narzędzia: wszelkie tępe narzędzia mogące powodować obrażenia, w tym rakiety tenisowe, kije do gry w baseball i softball, pałki lub pałki policyjne – sztywne lub elastyczne np. gumowe pałki policyjne, pałki skórzane (pałka metalowa pokryta skórą z elastycznym uchwytem), pałki policyjne, kije do krykieta, kije golfowe, kije do hokeja zwykłego oraz irlandzkiego, kije do lacrosse’a, wiosła do kajaków i kanadyjek, deskorolki, kije bilardowe (snooker, pool), wędki, wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki, np. kastety, pałki, tyczki do ryżu, nunczako, kubatony i kubasaunty.

8.4.8 Wszystkie ostre przedmioty znajdujące się w Bagażu Rejestrowanym powinny zostać owinięte w celu zapobieżenia obrażeniom kontrolerów i personelu obsługi naziemnej.

8.4.9 Broń spiczasta i z ostrzem oraz ostre przedmioty: artykuły spiczaste lub z ostrzem, które mogą spowodować zranienie, w tym siekiery i toporki, tasaki, strzały oraz rzutki, raki (bosaki, pręty z hakami lub płyty z metalowymi gwoździami używane przez alpinistów), harpuny i włócznie, czekany oraz szpikulce do lodu, łyżwy, noże z blokadą lub sprężynowe z ostrzami dowolnej długości, noże rytualne, religijne i myśliwskie wykonane z metalu lub innych materiałów twardych, które umożliwiają użycie ich jako broni, tasaki, maczety, odsłonięte maszynki do golenia z ostrzami (z wyjątkiem zabezpieczonych lub jednorazowych maszynek do golenia z ostrzami w pudełku), szable, szpady i laski ze szpadami, skalpele, nożyczki o ostrzach powyżej 6 cm, narty i kijki do chodzenia/wspinaczki, gwiazdy do rzucania, narzędzia, które mogą być użyte, jako broń ostra lub broń z ostrzem, np. wiertarki i części do wiertarek, noże do cięcia kartonów, noże użytkowe, wszystkie rodzaje pił, śrubokręty, łomy, młotki, szczypce, klucze francuskie/nastawne, lampy lutownicze.

8.4.10 Wnoszenie płynów, aerozoli oraz żeli do strefy podwyższonego bezpieczeństwa oraz na pokład samolotu podlega kontroli zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wymogami Bezpieczeństwa w UE.

8.5 ODBIÓR I DOSTARCZENIE REJESTROWANEGO BAGAŻU

8.5.1 Pasażer ma obowiązek odebrać swój bagaż rejestrowany w momencie jego udostępnienia w punkcie docelowym. W przypadku nieodebrania bagażu w stosownym czasie, przewoźnik może naliczyć opłatę za jego przechowywanie. Jeżeli Pasażer nie odbierze swojego bagażu rejestrowanego w ciągu trzech (3) miesięcy od momentu jego udostępnienia, przewoźnik może zadysponować bagażem bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Pasażera.

8.5.2 Jedynie posiadacz kwitu bagażowego jest uprawniony do odbioru rejestrowanego bagażu.

8.5.3 Jeżeli osoba roszcząca sobie prawa do rejestrowanego bagażu nie jest w stanie przedstawić/zidentyfikować bagażu na podstawie kwitu bagażowego, przewoźnik dostarczy bagaż do takiej osoby wyłącznie pod warunkiem, że osoba taka udowodni w sposób zadowalający przewoźnika jej prawa do bagażu.

8.5.4 Szczegóły dotyczące możliwości skorzystania z Punktu ekspresowej odprawy bagażowej są dostępne w naszym regulaminie dotyczącym bagażu rejestrowanego.

8.6 ZWIERZĘTA, ŁADUNKI TOWAROWE I PROCHY LUDZKIE

8.6.1 Przewoźnik nie przewozi na swoich rejsach zwierząt (poza psami przewodnikami na niektórych trasach), ani ładunków towarowych (cargo).

8.6.2 Przewóz prochów ludzkich jest dozwolony w formie bagażu podręcznego, przy czym prochy mogą być przewożone jako dodatkowy bagaż poza pojedynczą dozwoloną sztuką bagażu podręcznego, o ile Pasażer przedstawi kopię aktu zgonu oraz zaświadczenia o kremacji. Pasażer musi zapewnić, że prochy są bezpiecznie zapakowane w odpowiednim pojemniku z przykręconą pokrywą, zabezpieczonym przed rozbiciem.

8.7 PRAWO DO ODMOWY PRZEWOZU

8.7.1 Przewoźnik odmówi przewozu, jako bagażu, przedmiotów zakazanych postanowieniami Artykułów 8.4 oraz 8.9, a także odmówi dalszego przewozu takich przedmiotów w momencie ich wykrycia.

8.7.2 Przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu do przewozu, jeżeli zdaniem przewoźnika bagaż nie jest odpowiednio i bezpiecznie zapakowany w odpowiednim pojemniku.

8.8 PRAWO DO PRZESZUKANIA

8.8.1 Z uwagi na względy bezpieczeństwa i ochrony przewoźnik może zwrócić się do Pasażerów o zgodę na przeszukanie i skanowanie Pasażera oraz przeszukanie, skanowanie lub prześwietlenie bagażu Pasażera. Jeżeli Pasażer nie jest obecny, jego bagaż może zostać przeszukany w celu ustalenia, czy Pasażer posiada jakiekolwiek przedmioty, o których mowa w Artykułach 8.4 oraz 8.9.

8.8.2 Jeżeli Pasażer nie zgodzi się na przeszukanie, przewoźnik będzie uprawniony do odmowy przewozu Pasażera i jego bagażu. Jeżeli przeszukanie lub skanowanie spowoduje szkody dla Pasażera, lub jeżeli prześwietlenie lub skanowanie spowoduje uszkodzenie bagażu Pasażera, przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za takie szkody, chyba że powstały one z winy lub zaniedbania przewoźnika.

8.9 PRZEDMIOTY ZAKAZANE

Pasażerom nie wolno wnosić do strefy podwyższonego bezpieczeństwa na lotnisku, jak również przewozić w bagażu podręcznym lub bagażu rejestrowanym następujących przedmiotów:

8.9.1 Materiałów wybuchowych i substancji zapalających oraz urządzeń, które mogą spowodować poważne obrażenia lub zagrażają bezpieczeństwu samolotu, w tym:
amunicji, zapalników, detonatorów i bezpieczników, replik bądź imitacji materiałów wybuchowych lub urządzeń, granatów, min, spłonek, materiałów wybuchowych plastycznych i innych wojskowych materiałów wybuchowych, granatów wszystkich rodzajów, fajerwerków i innych materiałów pirotechnicznych, pojemników dymiących i wkładów dymnych, dynamitu, prochu strzelniczego, materiałów wybuchowych. Pistoletów, broni palnej, harpunów, replik lub zabawek w kształcie broni wszystkich typów. Gazów i pojemników z gazem zawierających na przykład propan, butan. Płynów łatwopalnych, w tym benzyny, metanolu, palnych ciał stałych i substancji reaktywnych, w tym magnezu, podpałek, farb w aerozolu, terpentyny i rozcieńczalników do farb, napojów alkoholowych o mocy przekraczającej 70% alkoholu w stosunku do objętości. Utleniaczy i nadtlenków organicznych, włącznie z wybielaczami do karoserii samochodowych, zestawów naprawczych. Substancji toksycznych lub zakaźnych, w tym trutek na szczury, zakażonej krwi, materiałów radioaktywnych, w tym izotopów medycznych lub komercyjnych. Materiałów korozyjnych, w tym rtęci, akumulatorów samochodowych, elementów instalacji paliwowej pojazdu, które były wypełnione paliwem, olejów jadalnych (np. oliwa z oliwek) przekraczających 1 litr objętości. Papierosów elektronicznych. Baterii litowo-jonowych. Pojazdów zasilanych bateriami litowo-jonowymi (w tym segway i hoverboards) z wyjątkiem sprzętów inwalidzkich przy ograniczonej mobilności, zgodnie z Regulacjami. Litowo-jonowych urządzeń zasilanych bateriami, które przekraczają moc 160 Wh. Przewóz tzw. bagażu „smart”, jeśli nie jest możliwe wyjęcie z niego baterii litowej, jest zabroniony ze względów bezpieczeństwa.

8.9.2 Pistoletów, broni palnej, broni palnej każdego typu, przedmiotów, które mogą wystrzeliwać pociski lub powodować obrażenia, m.in.: wszystkie rodzaje broni palnej (pistolety, rewolwery, strzelby, śrutówki itd.), replik oraz imitacji broni palnej, części broni palnej (z wyjątkiem teleskopowych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych), korkowców, strzelb oraz broni na śrut, pistoletów na race, pistoletów do paintballa, pistoletów startowych, zabawek w kształcie broni wszystkich rodzajów, broni na kule, broni na śruby przemysłowe i gwoździe, kusz, katapult, harpunów i kusz podwodnych, urządzeń do uboju zwierząt, urządzeń do ogłuszania lub porażania, np. elektrycznego pastucha, broni przewodzącej energię (lasery), zapalniczek w kształcie broni.

8.9.3 Substancji chemicznych i toksycznych, wszelkich substancji chemicznych i toksycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia Pasażerów i załogi lub bezpieczeństwa samolotu lub mienia, w tym: kwasów i zasad (np. akumulatory elektrolitowe), substancji korozyjnych lub wybielających (np. rtęć, chlor), aerozoli i substancji obezwładniających (np. gaz łzawiący, gaz pieprzowy), substancji radioaktywnych (np. izotopy medyczne lub przemysłowe), trucizn, materiałów zakaźnych lub biologicznie niebezpiecznych (zainfekowana krew, bakterie i wirusy), substancji, które mogą ulec samoczynnemu zapłonowi lub spaleniu, gaśnic, z wyjątkiem dopuszczanych przez przepisy pożarowe oraz należących do wyposażenia awaryjnego samolotu.

8.9.4 Farb, strzelających niespodzianek świątecznych (Christmas crackers), żarówek energooszczędnych, artykułów samoodpalających, w tym między innymi pił łańcuchowych, modeli samolotów oraz kosiarek.

8.9.5 Przedmiotów, które mogą spowodować zagrożenie dla samolotu, ludzi oraz mienia na pokładzie samolotu.

8.9.6 Przedmiotów, których przewóz jest zakazany na mocy obowiązującego prawa, regulacji lub nakazów jakiegokolwiek kraju docelowego lub kraju, w którym podróż się rozpoczyna.

8.9.7 Przedmiotów uznanych przez przewoźnika na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do przewozu w związku z tym, że stanowią zagrożenie, nie są bezpieczne lub z powodu ich wagi, rozmiarów, kształtów lub formy, bądź artykułów delikatnych lub łatwo psujących się, ze względu na typ samolotu, którym są przewożone.

8.9.8 Ryb lub trofeów z połowów i polowań.

8.9.9 Jeżeli pomimo zakazu w podręcznym lub rejestrowanym bagażu Pasażera będą znajdowały się którekolwiek z przedmiotów wymienionych w tym Artykule, przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy uszkodzenie takich przedmiotów.