ARTYKUŁ 6 – ODPRAWA, PRZYJMOWANIE NA POKŁAD I MIEJSCA SIEDZĄCE

6.1 Na wszystkich lotach Przewoźnika obowiązują miejsca numerowane. Ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa mamy prawo do zmiany miejsca Pasażerów nawet po wejściu na pokład.

6.2 Pasażerowie, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora muszą dokonać odprawy na stronie internetowej touroperatora lub przewoźnika (zależnie od instrukcji podanej przez touroperatora), lub na lotnisku od 2 godzin do 40 minut przed planowanym odlotem.

Wszyscy pozostali Pasażerowie muszą dokonać odprawy online na stronie internetowej według instrukcji podanej w potwierdzeniu rezerwacji i wydrukować swoje karty pokładowe lub pozyskać karty pokładowe za pomocą aplikacji mobilnej. Aby skorzystać z mobilnej karty pokładowej, należy spełnić odpowiednie warunki.

Dla Pasażerów, którzy wykupili rezerwację miejsc, odprawa online dostępna jest na 60 dni przed planowaną datą wylotu. Pasażerowie, którzy nie wykupili rezerwacji miejsc, mogą dokonać odprawy online od 2 dni do 2 godzin przed planowaną datą podróży.

Pasażerowie, którzy dokonali odprawy online, mogą samodzielnie wydrukować swoją kartę pokładową do 2 godzin przed planowaną godziną wylotu.

Każda karta pokładowa musi być wydrukowana na oddzielnej kartce formatu A4 lub dostępna do kontroli przy użyciu aplikacji mobilnej. Pasażerowie, którzy nie dokonają odprawy online, będą musieli uiścić opłatę za wydrukowanie karty pokładowej na lotnisku według Tabeli Opłat. Pasażerowie, którzy dokonali odprawy online, ale nie mogą okazać karty pokładowej na lotnisku (papierowej lub elektronicznej), będą musieli uiścić opłatę za wydanie zastępczej karty na lotnisku według Tabeli Opłat.

6.3 W przypadku nieokazania ważnej karty pokładowej ochronie lotniska lub przy wejściu do samolotu (wydrukowanej lub w aplikacji mobilnej), a będzie wystarczająco dużo czasu na to, byśmy mogli ponownie wystawić kartę pokładową dla Pasażera, Pasażer zostanie obciążony opłatą z tytułu ponownego wystawienia karty pokładowej w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Wszyscy Pasażerowie odlatujący z lotnisk marokańskich muszą okazać swoje papierowe karty pokładowe w punkcie odpraw na lotnisku.

6.4 Wszystkie osoby nieposiadające obywatelstwa kraju UE/EOG muszą mieć swoje dokumenty podróży, sprawdzone i podstemplowane przy stanowisku odprawy paszportowej „Visa/Document Check” przed wylotem i przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku.

6.5 Wszelkie obowiązujące opłaty z tytułu bagażu rejestrowanego i/lub nadbagażu muszą zostać uiszczone, a bagaż rejestrowany dostarczony do punktu odprawy bagażowej, nie później niż 40 minut przed planowaną godziną odlotu. Punkt odprawy bagażowej jest otwierany standardowo na 2 godziny przed planowaną godziną odlotu.

6.6 Zarówno przy przechodzeniu przez kontrolę bezpieczeństwa jak i przy wejściu do samolotu Pasażer musi okazać ważny dokument podróżny, w którym dane są identyczne z informacjami zawartymi w karcie pokładowej.

6.7 Pasażer powinien znajdować się przy bramce (wyjściu z lotniska do samolotu) co najmniej 30 minut przed planowaną godziną odlotu.

Przyjmowanie Pasażerów na pokład kończy się 20 minut przed odlotem. Pasażer, który dotrze do bramki później niż 20 minut przed odlotem, nie zostanie przyjęty na pokład. Jeśli taki Pasażer chciałby odbyć podróż kolejnym lotem, będzie on musiał dokonać nowej rezerwacji i za nią zapłacić.

6.8.1 Jeśli zakupili Państwo pierwszeństwo wejścia na pokład i stawią się przy bramce na 30 minut przed planowanym czasem odlotu samolotu, wejdą Państwo na pokład przed innymi Pasażerami.

Pasażerowie, którzy zakupili pierwszeństwo wejścia na pokład nie zostaną poproszeni o oddanie bagażu do luku, o ile nie będzie to konieczne ze względów operacyjnych. W takim przypadku należy upewnić się, że z bagażu wyjęto wszelkie wartościowe przedmioty.

6.9 Na pokład samolotu nie wolno wnosić gorących napojów oraz spożywać własnego alkoholu.

6.10 We wszystkich częściach samolotów obsługiwanych przez przewoźnika istnieje całkowity zakaz palenia. Nieprzestrzeganie powyższych zakazów może skutkować nałożeniem na Pasażera poważnych kar i obciążeniem go kosztami za zakłócenie lotu.

6.11 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności względem Pasażerów za jakiekolwiek straty czy koszty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem przez nich postanowień Artykułów 6.1 do 6.6 powyżej.

6.12 Dzieciom poniżej 16 roku życia musi towarzyszyć osoba dorosła (w wieku 16 lat i więcej). Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi łączenia rezerwacji dla dzieci poniżej 16 roku życia z istniejącą rezerwacją.