ARTYKUŁ 6 – ODPRAWA, PRZYJMOWANIE NA POKŁAD I MIEJSCA SIEDZĄCE

6.1 Na wszystkich lotach Przewoźnika obowiązują miejsca numerowane. Ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa mamy prawo do zmiany miejsca Pasażerów nawet po wejściu na pokład.

6.2

6.2.1 Pasażerowie, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora muszą dokonać odprawy na stronie internetowej touroperatora lub przewoźnika (zależnie od instrukcji podanej przez touroperatora), lub na lotnisku od 2 godzin do 40 minut przed planowanym odlotem.

6.2.2 Wszyscy pozostali Pasażerowie są zobowiązani do dokonania odprawy przez Internet poprzez sekcję „Moje rezerwacje” oraz do wydrukowania lub pobrania karty pokładowej, oprócz taryf Flexi Plus (oraz taryf Plus zakupionych po 11 grudnia 2019 r.),  która obejmuje bezpłatną odprawę na lotnisku (aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z mobilnych kart pokładowych, kliknij tutaj),

6.2.3 Dla pasażerów, którzy wykupili rezerwację miejsc, odprawa online dostępna jest na 60 dni przed planowaną datą wylotu. Pasażerowie, którzy nie wykupili rezerwacji miejsc, mogą dokonać odprawy online od 2 dni do 2 godzin przed planowaną datą podróży. Każda karta pokładowa musi zostać wydrukowana i pokazana na osobnej kartce A4 lub poprzez naszą aplikację.  Pasażerowie, którzy nie dokonają odprawy online, będą musieli uiścić opłatę za wydrukowanie karty pokładowej na lotnisku według Tabeli Opłat. Pasażerowie, którzy nie będą mogli okazać karty pokładowej na lotnisku (papierowej lub elektronicznej), będą musieli uiścić opłatę za wydanie zastępczej karty na lotnisku według Tabeli Opłat. Pasażerowie, którzy dokonali odprawy online, będą mogli wydrukować swoją kartę pokładową do dwóch (2) godzin przed planowaną godziną wylotu.

6.2.4 Klienci, którzy nie dokonają odprawy online w powyższych terminach (z wyjątkiem klientów Flexi Plus i Plus, którzy dokonali rezerwacji po dacie 11 grudnia 2019 r), zostaną obciążeni opłatą za odprawę na lotnisku według stawki określonej w naszej Tabeli Opłat.

6.2.5 Osoby dorosłe podróżujące z dziećmi poniżej 12. roku życia (z wyjątkiem niemowląt) muszą dokonać rezerwacji miejsc. Bezpłatne miejsce rezerwowane otrzyma maksymalnie czworo dzieci na każdą osobę dorosłą w ramach jednej rezerwacji. Dzięki temu rodzice będą mogli siedzieć obok swoich małych dzieci podczas lotu. Pozwoli to również osobom dorosłym na dokonanie odprawy na lot 60 dni przed wylotem. Rezerwowanie miejsca dla innych osób dorosłych lub młodzieży w ramach rezerwacji nie jest obowiązkowe, można jednak zdecydować się na taką opcję.

6.2.6 Dla Twojego bezpieczeństwa, a także z myślą o bezpieczeństwie współpasażerów i naszej załogi, musisz odprawić się osobiście, aby zapewnić, że znasz i potwierdzasz, że spełniasz wymagania protokołów bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, w tym wytyczne zawarte w instrukcjach technicznych ICAO, rozporządzeniu (UE) 2015/1998 oraz wytyczne operacyjne EASA/ECDC dotyczące procedur bezpieczeństwa lotów w czasie pandemii Covid-19.

6.2.7 Pasażer może nie być w stanie odprawić się przez Internet, jeśli zakupił lot za pośrednictwem pośrednika zewnętrznego, który nie jest przez nas upoważniony do sprzedaży naszych lotów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji, a przez to narusza Warunki użytkowania naszej strony internetowej (w tym aplikacji mobilnej i dowolnej strony internetowej i/lub danych, które przechodzą przez domenę internetową pod adresem ryanair.com) („Nieautoryzowany pośrednik”).

6.2.8 W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem Nieautoryzowanego pośrednika pasażer musi przeprowadzić proces weryfikacji swojej tożsamości („Proces weryfikacji”).  Proces weryfikacji można przeprowadzić przez Internet do 24 godzin przed planowanym wylotem za opłatą związaną z kosztami obsługi tej usługi w wysokości 0,35 EUR.  Można również ukończyć proces weryfikacji w odpowiedniej kasie biletowej na lotnisku bezpłatnie co najmniej 120 minut przed wylotem.  Aby uzyskać szybkie odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące procesu weryfikacji, zobacz naszą sekcję FAQ.

6.2.9 Jeśli zdecydujesz się skorzystać z procesu weryfikacji przez Internet, będzie trzeba:

i.         podać numer referencyjny rezerwacji (PNR) oraz imię i nazwisko pasażera(-ów);

ii.         przesłać zdjęcie dokumentów podróżnych (np. paszportu lub dowodu tożsamości);

iii.         zapewnić w czasie rzeczywistym film z twarzą pasażera w celu weryfikacji dokumentu podróżnego, który został przesłany w kroku 2;

iv.         podać swój prywatny adres e-mail; oraz

v.         uiścić opłatę w wysokości 0,35 €.

6.2.10 Po ukończeniu przez jednego z pasażerów wymienionych w rezerwacji procesu weryfikacji przez Internet wszyscy pasażerowie wymienieni w rezerwacji będą mogli odprawić się przez Internet jak zwykle.

6.2.11 Aby mieć pewność, że będziemy mogli skontaktować się z Tobą bezpośrednio w razie potrzeby, adres e-mail podany przez Ciebie podczas procesu weryfikacji zastąpi adres e-mail pierwotnie podany przez nieautoryzowanego pośrednika.

6.3 W przypadku nieokazania ważnej karty pokładowej ochronie lotniska lub przy wejściu do samolotu (wydrukowanej lub w aplikacji mobilnej), a będzie wystarczająco dużo czasu na to, byśmy mogli ponownie wystawić kartę pokładową dla Pasażera, Pasażer zostanie obciążony opłatą z tytułu ponownego wystawienia karty pokładowej w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Wszyscy Pasażerowie odlatujący z lotnisk marokańskich muszą okazać swoje papierowe karty pokładowe w punkcie odpraw na lotnisku.

6.4 Wszystkie osoby nieposiadające obywatelstwa kraju UE/EOG muszą mieć swoje dokumenty podróży, sprawdzone i podstemplowane przy stanowisku odprawy paszportowej „Visa/Document Check” przed wylotem i przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku.

6.5 Wszelkie obowiązujące opłaty z tytułu bagażu rejestrowanego i/lub nadbagażu muszą zostać uiszczone, a bagaż rejestrowany dostarczony do punktu odprawy bagażowej, nie później niż czterdzieści (40) minut przed planowaną godziną odlotu. Punkt odprawy bagażowej jest otwierany standardowo na 2 godziny przed planowaną godziną odlotu.

6.6 Zarówno przy przechodzeniu przez kontrolę bezpieczeństwa jak i przy wejściu do samolotu Pasażer musi okazać ważny dokument podróżny, w którym dane są identyczne z informacjami zawartymi w karcie pokładowej.

6.7 Pasażer powinien znajdować się przy bramce (wyjściu z lotniska do samolotu) co najmniej trzydzieści (30) minut przed planowaną godziną odlotu. Przyjmowanie Pasażerów na pokład kończy się dwadzieścia (20) minut przed odlotem. Pasażer, który dotrze do bramki później niż dwadzieścia minut przed odlotem, nie zostanie przyjęty na pokład. Jeśli taki Pasażer chciałby odbyć podróż kolejnym lotem, będzie on musiał dokonać nowej rezerwacji i za nią zapłacić.

6.8 W przypadku wykupienia opcji „Pierwszeństwo wejścia na pokład” oraz zgłoszenia się przy bramce do wejścia na pokład samolotu nie później niż trzydzieści (30) minut przed wylotem, pasażer będzie miał prawo wejść do samolotu przed innymi pasażerami, którzy nie wykupili powyższej opcji. Pasażerowie, którzy wykupili opcję pierwszeństwa wejścia na pokład, nie są proszeni o umieszczenie bagażu podręcznego w luku bagażowym, chyba że jest to konieczne ze względów operacyjnych. Jeżeli zajdzie potrzeba umieszczenia bagażu podręcznego w luku bagażowym, należy usunąć z niego wszystkie wartościowe rzeczy przy bramce do wejścia na pokład.

6.9 Na pokład samolotu nie wolno wnosić gorących napojów ani spożywać własnego alkoholu.

6.10 We wszystkich częściach samolotów obsługiwanych przez przewoźnika istnieje całkowity zakaz palenia. Nieprzestrzeganie powyższych zakazów może skutkować nałożeniem na Pasażera poważnych kar i obciążeniem go kosztami za zakłócenie lotu.

6.11 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności względem Pasażerów za jakiekolwiek straty czy koszty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem przez nich postanowień Artykułów 6.1 do 6.6 powyżej.

6.12 Pasażerowie, którzy nie chcą drukować swojej karty pokładowej mogą skorzystać z naszej usługi mobilnej karty pokładowej.