ARTYKUŁ 10 – REFUNDACJA

10.1 BRAK REFUNDACJI

Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 4.2, 10.2 oraz 10.3 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, wszelkie kwoty uregulowane z tytułu rejsów obsługiwanych przez przewoźnika (włącznie z wszystkimi pieniędzmi wpłaconymi za dodatkowe usługi) nie podlegają refundacji.

10.2 REFUNDACJA OBOWIĄZKOWA

Z zastrzeżeniem postanowień Konwencji oraz Rozporządzenia UE 261/2004 (link do broszury informacyjnej), w przypadku odwołania lotu, niemożności obsługi lotu zgodnie z rozkładem, lub zaprzestania obsługi trasy przez przewoźnika, przewoźnik dokona refundacji na rzecz Pasażera w odniesieniu do każdego sektora podróży wskazanego na potwierdzeniu rezerwacji/planie podróży, który nie został wykorzystany z wyżej wspomnianych powodów. Kwota zwrotu będzie równa opłaconej taryfie wraz z zapłaconymi powiązanymi podatkami, opłatami i obciążeniami.

10.3 ŚMIERĆ BLISKIEGO CZŁONKA RODZINY, NIE BĘDĄCEGO PASAŻEREM

W przypadku utraty przez Pasażera bliskiego członka rodziny (współmałżonek, partner, konkubent/konkubina, matka, ojciec (włącznie z przybranymi rodzicami), brat, siostra (włącznie z przybranym rodzeństwem), dziecko (włącznie z przybranym dzieckiem), dziadkowie lub wnuki), w ciągu 28 dni przed planowanym terminem podróży, przewoźnik, na podstawie wniosku zgłoszonego przez Pasażera tak szybko jak będzie to możliwe, lecz nie później niż w dniu podróży z dołączonym aktem zgonu, zwróci pieniądze zgodnie z postanowieniami Artykułu 10.2.

10.4 ŚMIERĆ LUB POWAŻNA CHOROBA PASAŻERA

W przypadku poważnej (uniemożliwiającej podróż) choroby lub śmierci Pasażera, rezerwacje takiego Pasażera oraz osób podróżujących w ramach tej samej rezerwacji mogą, według uznania przewoźnika, podlegać refundacji lub, zależnie od okoliczności, zmianie poprzez zrzeczenie się przez przewoźnika wszelkich ograniczeń lub opłat z tytułu zmiany rejsu, po przedstawieniu nam stosownej dokumentacji przed datą podróży.