ARTYKUŁ 18 – TRANSAKCJE GOTÓWKOWE ORAZ KARTAMI KREDYTOWYMI/DEBETOWYMI

18.1 W trosce o higienę i zdrowie, z powodu ryzyka związanego z transakcjami gotówkowymi w czasie pandemii COVID-19, płatności za taryfy, podatki, opłaty, usługi pomocnicze i zakupy podczas lotu można dokonywać jedynie kartami kredytowymi lub debetowymi.

18.2 Płatności Apple Visa i Apple Mastercard są obecnie akceptowane wyłącznie w naszej aplikacji mobilnej.

18.3 W związku z wysokimi kosztami zapewnienia bezpieczeństwa i kosztami administracyjnymi, przewoźnik nie przyjmuje płatności gotówką za bilety, podatki, koszty związane z transportem nadbagażu i sprzętu sportowego. Niektóre lotniska mogą stosować miejscowe regulacje dotyczące przyjmowania gotówki, i mogą akceptować uznane karty debetowe wystawiane w danym kraju. Pasażerowie, którzy zamierzają dokonać płatności wyżej wymienionymi metodami, proszeni są o wcześniejszy kontakt z obsługą lotniska w celu ustalenia, czy płatność gotówką i/lub kartą debetową jest możliwa.

18.4 Pasażerowie, którzy zapłacą za lot kartą kredytową w walucie innej niż waluta kraju, z którego odlatuje dany rejs, zostaną obciążeni w walucie, w której została wystawiona karta kredytowa. Zostanie również doliczona prowizja. Przed transakcją pasażerowie mogą dowiedzieć się, jaką kwotę należy zapłacić. Jeżeli posiadacze kart są obywatelami Grecji lub Hiszpanii, transakcje będą przetwarzane lokalnie. Transakcje dokonane za pomocą kart wydanych w Unii Europejskiej będą przetwarzane w kraju wydania lub w Irlandii. Transakcje dokonane za pomocą kart spoza Unii Europejskiej będą przetwarzane w Irlandii.