ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

 • „Przewoźnik”, „Buzz”, „my”, „nasz”, „nas”, „nam” oznacza Ryanair Sun S.A. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska.
 • Zwrot „Pasażer”, a także formy „wy”, „wasz” czy „was” oznaczają każdą osobę poza członkami załogi, na której przewóz zgodził się przewoźnik w ramach rejsu oznakowanego naszym kodem linii lotniczych, zidentyfikowaną na podstawie wydanego potwierdzenia/planu podróży lub odpowiednika wydanego przez touroperatora.
 • „Kod linii lotniczych” oznacza dwuliterowy kod ‘RR’ lub trzyliterowy kod ‘RYS’, identyfikujący nas jako przewoźnika lotniczego.
 • „Touroperator“ oznacza biuro podróży/organizatora wyjazdu, za pośrednictwem którego Pasażer kupuje bilet na dany lot.
 • „Bagaż” oznacza rzeczy osobiste Pasażera, które Pasażer zabiera ze sobą na lot. W braku odmiennych postanowień, obejmuje zarówno bagaż rejestrowany oraz bagaż podręczny.
 • „Bagaż podręczny” oznacza jakikolwiek bagaż Pasażera poza bagażem rejestrowanym.
 • „Bagaż rejestrowany” oznacza bagaż, który przewoźnik przejmuje pod swoją opiekę i dla którego przewoźnik wydaje Pasażerowi kwit bagażowy.
 • „Wywieszka bagażowa” oznacza dokument wystawiony w celu identyfikacji bagażu rejestrowanego, umieszczony na bagażu.
 • „Kwit bagażowy” oznacza część wywieszki bagażowej, którą zatrzymuje Pasażer i na którego podstawie odbiera nadany bagaż rejestrowany.
 • „Protokół bagażowy” oznacza dokument, który Pasażer musi wypełnić na lotnisku w przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia nadanego bagażu rejestrowanego.
 • „Karta pokładowa” oznacza dokument wystawiony przez nas lub, za nasza zgodą, przez tour operatora lub naszego agenta w porcie lotniczym, oznaczony jako „karta pokładowa lub „boarding pass”, wydrukowany samodzielnie przez Pasażera lub w jego imieniu w systemie internetowym check-in Buzz lub tour operatora, lub wystawiony przez nas lub przez naszego agenta w porcie lotniczym, lub udostępniony Pasażerowi w ramach naszej aplikacji mobilnej, w celu okazania na lotnisku i na pokładzie samolotu przed każdym lotem.
 • „Potwierdzenie/Plan podróży” oznacza stronę w witrynie internetowej zatytułowaną „Plan podróży” lub „Itinerary” zawierającą numer rezerwacji i pokazującą komunikat „Status: Potwierdzony”, i/lub dokument zatytułowany „Plan podróży” lub „Travel Itinerary” wysłany na adres email podany przez Pasażera podczas dokonywania rezerwacji, w obu powyższych przypadkach określający nazwisko Pasażera, loty, terminy, oraz czas i trasę zarezerwowanych lotów. W przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora jest to jego odpowiednik wydany przez touroperatora, w tym drogą elektroniczną.
 • „Ostateczny czas na odprawę” oznacza określony przez nas czas, w którym Pasażer powinien uzyskać swoją kartę pokładową oraz, jeżeli dotyczy, przejść rzez odprawę wizową/paszportową, opłacić wszelkie należne kwoty za bagaż rejestrowany i/lub nadbagaż, oraz nadać swój bagaż rejestrowany w punkcie odprawy bagażowej.
 • „Regulacje” oznacza regulacje ujęte w dokumencie zatytułowanym „Regulacje Dotyczące Określonych Kwestii” w obowiązującym brzmieniu.
 • Do „Linii lotniczych Grupy Ryanair” zaliczamy Ryanair DAC, Buzz, Ryanair UK, Lauda Europe i Malta Air.
 • „Konwencja” oznacza Konwencję montrealską z 1999 r.
 • „Szkoda” oznacza śmierć, zranienie lub uszkodzenie ciała Pasażera, bądź utratę, częściową utratę, kradzież lub inną szkodę bagażu, wynikające lub związane z przewozem lub innymi powiązanymi usługami świadczonymi przez przewoźnika.
 • „SDR” oznacza Specjalne Prawa Ciągnienia [Special Drawing Rights], czyli umowną jednostkę walutową określoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (aktualny kurs tej waluty jest dostępny na stronach finansowych większości gazet i w Internecie).