Privacy Statement

Oświadczenie w sprawie zachowania prywatności dotyczące witryny Ryanair Sun

Linie Ryanair Sun z zaangażowaniem podchodzą do kwestii ochrony prywatności klientów i niezwykle poważnie traktują odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. Nasze oświadczenie w sprawie zachowania prywatności dotyczące witryny określa, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je gromadzimy, co z nimi robimy oraz jak chronimy te dane. Wszelkie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Gromadzenie danych osobowych

Aby przetworzyć rezerwację, pobieramy dane osobowe klienta wraz z informacjami na jego temat i sposobu korzystania z naszej strony internetowej i/lub aplikacji i innych stron internetowych dostępnych za pośrednictwem naszej witryny i/lub aplikacji. Informacje te mogą obejmować (w stosownych przypadkach) nazwiska pasażerów, ich adresy, numery paszportów lub wydanych przez rządy państw UE krajowych dowodów tożsamości, numery telefonów, adresy e-mail i IP, numery kart kredytowych/debetowych lub inne szczegóły płatności oraz szczegóły działalności dotyczącej podróży. W niektórych przypadkach możemy gromadzić także informacje na temat uwarunkowań medycznych (tylko w odniesieniu do pasażerów o specjalnych wymogach medycznych), które mogą wpływać na ustalenia dotyczące wybranego lotu. Aby zapewnić usługi oparte na lokalizacji, wraz z naszymi zaufanymi partnerami możemy gromadzić, używać i udostępniać precyzyjne dane lokalizacyjne, w tym — w czasie rzeczywistym — geograficzną lokalizację komputera lub urządzenia użytkownika za pośrednictwem GPS, Bluetooth oraz adresu IP, wraz z pozyskiwanymi za pomocą crowdsourcingu informacjami o hotspocie Wi-Fi oraz lokalizacjach wież telefonii komórkowej. Dane lokalizacyjne zbierane są anonimowo, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na inny charakter ich gromadzenia. Można wycofać zgodę udzieloną Ryanair Sun i naszym partnerom na gromadzenie, wykorzystywanie, transmisję, przetwarzanie i utrzymywanie danych lokalizacyjnych i dotyczących konta w dowolnym momencie poprzez niekorzystanie z opartych na lokalizacji funkcjach oraz wyłączenie usług lokalizacyjnych w ustawieniach (zależnie od konkretnego przypadku) w swoim urządzeniu i komputerze.

Dane użytkowników mogą zostać wykorzystane do następujących celów: zapewnienie żądanych produktów i usług, kontakt w razie zmiany godziny lotu lub jego odwołania, kontrola/weryfikacja karty kredytowej lub innej karty płatniczej, imigracyjna/celna kontrola bezpieczeństwa, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa, z przyczyn zdrowotnych, administracyjnych, zapobieganie/wykrywanie przestępstw, prawo, analiza statystyczna i marketingowa, testowanie systemów, przeprowadzanie badań konsumenckich, prowadzenie komunikacji w relacjach z klientem oraz oferowanie usług i produktów, które według nas mogą zainteresować klienta.

Udostępnianie informacji o użytkowniku

Przestrzegamy rygorystycznych procedur bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i ujawniania informacji o pasażerach. Nasze procedury bezpieczeństwa wymagają od nas żądania dowodu tożsamości przed ujawnieniem wrażliwych informacji dotyczących rezerwacji lotów.
Możemy ujawniać Twoje dane współpracującym z nami zaufanym firmom na podstawie umowy, które działają jako „podmioty przetwarzające dane” w naszym imieniu w celach przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym zachowania prywatności. Ryanair Sun dysponuje umowami o transferze ze wszystkimi podmiotami, którym przekazuje dane do przetworzenia w swoim imieniu. Umowy te przewidują specjalne i ograniczone przetwarzanie danych użytkownika w ramach obsługi operacji Ryanair Sun oraz zostały sporządzone tak, aby spełniać wymogi prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Możemy również przekazywać te informacje władzom lub organom egzekucji prawa w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi.

Za zgodą użytkownika możemy ujawniać jego informacje zaufanym, niezależnym podmiotom świadczącym usługi pomocnicze, np. hotelom, wypożyczalniom samochodów oraz operatorom kart kredytowych w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym zachowania prywatności. Jeśli użytkownik zaakceptuje tego typu oferty ze strony niezależnych podmiotów, ujawnimy jego dane kontaktowe oraz rozliczeniowe danej stronie trzeciej. Ryanair Sun prowadzi działalność biznesową w wielu jurysdykcjach, a niektóre z nich są położone poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Chociaż kraje spoza terytorium EOG nie zawsze stosują silne przepisy w zakresie ochrony danych, zapewniamy, że Ryanair Sun i nasi usługodawcy będą przetwarzać te informacje w bezpieczny sposób oraz zgodnie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym zachowania prywatności.

Można uzyskać dostęp do oferowanych przez strony trzecie usług związanych z mediami społecznościowymi za pośrednictwem naszej witryny lub aplikacji bądź przed skorzystaniem z naszej witryny lub aplikacji. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w serwisie społecznościowym, uzyskamy informacje osobowe, które zgadza się nam udostępnić poprzez dany serwis społecznościowy zgodnie z ustaleniami serwisu w zakresie prywatności w celu podniesienia komfortu oraz personalizacji korzystania z naszej witryny lub aplikacji. Może to dotyczyć m.in. listy znajomych oraz recenzji innych użytkowników w serwisie użytkownika. Możemy także korzystać z wtyczek mediów społecznościowych w naszej witrynie lub aplikacji. W związku z tym informacje użytkownika zostaną udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego i ewentualnie przedstawione na profilu Twoim w serwisie społecznościowym w celu udostępnienia innym jego użytkownikom. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności określonych niezależnych dostawców serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej o praktykach stosowanych w tej kwestii.

Materiały bezpośredniego marketingu

Od czasu do czasu linie Ryanair Sun lub nasi wybrani partnerzy mogą kontaktować się z użytkownikiem, prezentując informacje dotyczące promocji lotów oraz produktów powiązanych za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości SMS i/lub powiadomień push. Niemniej jednak użytkownik ma wybór zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania wiadomości elektronicznych poprzez odpowiednie wskazanie na etapie rezerwacji. Każda wiadomość e-mail lub każdy SMS od nas lub od naszych zaufanych partnerów będzie także zawierać możliwość wskazania przez użytkownika, że nie życzy sobie już otrzymywać naszych lub partnerskich bezpośrednich materiałów marketingowych.

Śledzenie stron

Korzystamy z oprogramowania śledzącego w celu monitorowania schematów poruszania się klientów oraz wykorzystania stron, aby móc lepiej dopracować budowę i układ stron internetowych. Oprogramowanie to nie umożliwia nam przejmowania jakichkolwiek danych osobowych pasażerów.

Ciasteczka

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki czemu możemy poprawić poziom świadczonych przez nas usług oraz zapewnić przydatne funkcje (kliknij tutaj, aby zapoznać się z Polityką Ryanair Sun w sprawie plików cookie). Może to dotyczyć plików cookie partnerów z branży mediów oraz reklamy, które są umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin w naszej witrynie lub aplikacji. Prosimy o przejście do witryny naszych partnerów w celu zapoznania się z informacjami na temat zapewnianego przez nich poziomu prywatności oraz polityki dotyczącej plików cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz śledzenie odwiedzin na naszej stronie; w ten sposób jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, które produkty i usługi mogą być najbardziej odpowiednie dla użytkownika. Plik cookie zawiera dane kontaktowe użytkownika, które umożliwiają nam zidentyfikowanie jego komputera, gdy porusza się po naszej stronie, dzięki czemu możemy pomóc w zrealizowaniu rezerwacji. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, jeśli jednak użytkownik chce, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie. Sekcja „pomocy” w pasku narzędzi większości przeglądarek zawiera instrukcje i metody zapobiegania akceptowaniu przez przeglądarkę nowych plików cookie, ustawienia powiadomień w przeglądarce o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz całkowitego ich wyłączenia. Używane przez nas pliki cookie nie wykrywają żadnych informacji przechowywanych na komputerach użytkownika.
Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz sposobu zablokowania ich instalacji, odwiedź następującą stronę: http://www.allaboutcookies.org.

Linki do niezależnych stron internetowych

Niniejsze oświadczenie dotyczące zachowania prywatności dotyczy tylko stron, które są naszą własnością i które kontrolujemy. Nie dotyczy linków do innych stron internetowych i w związku z tym wszelkie informacje gromadzone są przez podmioty, które są właścicielami i kontrolują dane strony lub wykorzystanie plików cookie z ich domen podczas odwiedzania ich stron. Zwracamy uwagę, że poszczególne organizacje stosują własne polityki w zakresie wykorzystania i sprzedaży danych osobowych oraz używania plików cookie. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do sposobu wykorzystania danych osobowych na innych stronach internetowych lub typu stosowanych plików cookie i sposobu ich wykorzystania zalecamy zapoznać się z odpowiednim oświadczeniem w sprawie prywatności oraz polityką dotyczącą plików cookie, a w przypadku ich braku na danej stronie — o kontakt z odpowiednią firmą. Wszelkie dane przechowywane przez strony internetowe niezależnych podmiotów utrzymywane są przez dany podmiot zupełnie odrębnie.

Bezpieczeństwo

Przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny internetowej oraz aplikacji. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.

Prawa użytkownika

Można zwrócić się na piśmie o kopię informacji, które przechowujemy na temat użytkownika (za co możemy pobrać maksymalną opłatę w wysokości 6,35 EUR). Ma on także prawo zwrócenia się o korektę wszelkich nieścisłości w swoich danych osobowych lub, w razie potrzeby, usunięcie takich danych.
W tym celu należy dostarczyć następujące dokumenty:
·         Podpisany wniosek;
·         Kopię paszportu lub krajowego dowodu tożsamości, tak abyśmy mogli potwierdzić tożsamość;
·         Podpisane pełnomocnictwo od dowolnej strony trzeciej, o której dane w jej imieniu użytkownik wnioskuje.

Nasz adres:
Ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa
Polska

Zmiany w Oświadczeniu dotyczącym zachowania prywatności

Nasze Oświadczenie dotyczące zachowania prywatności może podlegać okresowym zmianom, a wszelkie modyfikacje oświadczenia zostaną ujęte na tej stronie.